PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sent ska syndaren vakna…

Ja, men J-A Beer, det får du ju förstå… att jag som 2:e v.ordf och del av oppositionen i Omsorgsnämnden i Landskrona inte kan lägga en av informationspunkterna från alla av våra möten på minnet. Jag hoppas sannerligen att du förstår att jag måste lägga min politiska energi på de ärendena på vår dagordning där det finns möjlighet för mej som del av oppositionen att påverka. Och även om du nu inte har förstått detta så kan jag här och nu informera dej J-A Beer, ordförande i Omsorgsnämnden, att jag tycker att livet är allt för kort för att lägga energi på sådant som jag ändå inte kan påverka.

Punkterna information från förvaltningen är precis det punkterna antyder en envägskommunikation om vad man sysslar med på förvaltningen i dagsläget och denna information är inte uppe för politisk behandling utan läggs därefter till handlingarna.

Däremot vill jag gärna så här offentligt framföra att jag som del av oppositionen är oerhört tacksam över att jag blev inbjuden att delta i den husesyn av eventuellt aktuell fastighet för ett framtida Trygghetsboende i vår stad och det därpå följande dialogmötet med berörda parter. Om detta är vad du J-A åsyftar med 2 tidigare möten så är det rätt.
V ad du glömde nämna i din insändare var att det första mötet ni hade för att diskutera ev framtida Trygghetsboende efter ytterligare kritik från bl a våra pensionärsföreningar blev jag däremot inte inbjuden att medverka på.

Nu behöver du inte vara orolig över det J-A Beer. Jag är glad över att du sent omsider insåg att det kunde vara konstruktivt och av politisk vikt att även bjuda in mej från oppositionen att delta i detta med att få till ett bra Trygghetsboende med allt vad det innebär för staden som helhet och kanske framför allt för våra kommande äldre i Landskrona.
Tack för den inbjudan J-A Beer!

Nästkommande möte i frågan om framtida Trygghetsboende som du nu så glädjande dessutom inbjuder mej till inte bara med armbågen utan t om offentligt ser jag fram emot.
Vem vet… då kanske jag kan ha med mej hela den SOU 2015:85 som nu är ute på remiss med mej. Vi lever ju nu trots allt i ett land styrt av en Socialdemokratiskt statsminister.

Alinda Zimmander (S)
2:e v.ordf Omsorgsnämnden

Regeringen, miljöpartiets och EU-kommissionens besynnerliga miljöpolitik

En bra sätt att stimulera övergången till förnybara bränslen är att locka med lägre priser. Ett förnybart bränsle som varit populärt i Sverige är etanol eller som det heter vid pumpen – E-85. Men vad händer nu?

EU-kommisionen har protesterat mot att den svenska regeringen har undantagit förnybara bränslen från koldioxidskatt. Detta, menar EU-kommissionen, snedvrider konkurrensen mellan förnybara och fossila bränslen. EU-kommissionen lutar sig mot de EU-regler som säger att man inte får gynna ett slags bränsle mot ett annat.

Självklart har tidigare ingen koldioxidskatt tagits ut på förnybara bränslen. Förnybara bränslen ger ju ingen ökning av koldioxidutsläppet.

Efter regeringens miljöfientliga eftergivenhet mot EU-kommissionen kommer skatten för E-85 att öka med 1,18 kr per liter från och med januari 2016. Efter nyår kommer det att bli dyrare att köra på miljövänlig E-85 än på vanlig bensin.

Från nyår kommer skatten att höjas på bensin med 55 öre och på diesel med 60 öre per liter. Nu när råoljepriset sjunkit till historiskt låga nivåer har bensinen och dieseln gått ner i pris. Den nya skattejusteringen hade gått att svälja om denna skatt gått till utveckling av förnybara bränslen.

Det har precis varit en miljökonferens i Paris och Paris ligger inte långt från Bryssel. Man kan undra om inte EU-kommissionen hört talas om koldioxidutsläpp eller växthuseffekt? Beslutet riskerar att lägga en våt filt över utvecklingen av förnybara bränslen.

Eller har socialdemokraterna och miljöpartiet helt enkelt tänkt kortsiktigt och ”sålt ut våra miljövänliga bränslen”? Helt enkelt för att öka skatteintäkterna? Det är inte bilarna som är problemet det är bränslet!

Sven Svederberg
Ordförande Centerpartiet
Landskrona

Hur står det till med minnet, Alinda?

Med stor förvåning läser jag  Alinda Zimmanders (s) uttalande att ”Vi fick resultatet av denna undersökning utan att tidigare fått någon som helst information om varken att den var på gång eller vilka frågor som ansågs vara av vikt”.

Det framgår tydligt av protokollet från Omsorgsnämndens septembersammanträde den 16/9 2015 att just den informationen gavs av vår förvaltningschef Christin Jonsson. Det fanns givetvis tid för frågor. Alinda Zimmander deltog vid sammanträdet.
Den här typen av undersökningar genomförs många gånger per år. Det nya var att vi försöker utröna hur landskronaborna ser på sitt framtida boende.

Än mer orolig för Alinda Zimmanders minne blir jag när hon i samma artikel uttalar sig om ett eventuellt trygghetsboende och säger: ”Trots den politiska enigheten på den fronten har ännu ingenting hänt.”
Jag har på treklöverns vägnar bjudit in dig att sitta i en arbetsgrupp vars mål är att få till ett trygghetsboende i Landskrona. Du har hittills deltagit vid två konstruktiva möten. Vårt nästa sammanträde har vi den 29/1 kl. 10.00, om du till äventyrs har glömt det. Treklövern i ON driver frågan intensivt i omsorgsnämnden. Jag är glad över att det finns politisk enighet om behovet av minst ett trygghetsboende i Landskrona, men det skulle onekligen underlätta genomförandet om Alinda inte låtsades glömma det arbetet hon deltar i.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande ON

Ord på vägen…

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Jo, det finns fler och fler människor som fyller år på Julafton.
Deras stora dag blir ofta orginell.
Till de vill jag ägna några rader.
Även ni andra får läsa förstås.

Citat:
”Din livsglädje lyser
och skrattet är nära,
vad mer kan man av
en människa begära?
Här får du en dag
som är avsedd för dig,
fylld med släkt och vänner,
glada skratt och ståhej!
Må din dag bli härligt full
av sång och glad musik
och vara liksom du min vän,
så mysig och unik!”

Okänd

God Jul & Gott Nytt År på er alla!
Var försiktiga därute…

Vid pennan: Geula ”Viola Lesén

Musslan Kenneth

Inget svar från Kenneth, som vanligt. Jag hyr en bra bostad av Landskronahem och vill veta om den ska bli en bostadsrätt eller inte.
Ta bladet från mun! Samma uppträdande, som i BoIS. Känner dig väl.

Bengt Nissler

Jag jobbar hellre i Småland

Primärvårdsläkarna i Region Skåne är de som är mest missnöjda med sina IT-stödsystem (journalsystem) i hela landet. Detta enligt en utredning som Läkartidningen publicerat i november 2015. Jag är inte på något sätt förvånad.

För drygt ca 3 år sedan inköptes ett nytt journalsystem för primärvården
i Skåne till en kostnad av 50 miljoner kr (plus ca 50 miljoner för utbildning).
Detta program höll inte måttet och var en felinvestering och redan efter ett par år blev beslutet om att köpa ett nytt system. 100 miljoner kronor kastade i sjön.

Tre Smålandslandsting och fem ytterligare landsting har valt journalsystemet Cosmic som klarar både primärvårdens och sjukhusens behov.  Alla uppgifter finns i samma journal oavsett vårdnivå t.ex. vilka prover som tagits, vilka läkemedel som är ordinerade, gjorda röntgenundersökningar etc. Genom en knapptryckning finns alla uppgifter tillgängliga. Detta ger en stor medicinsk säkerhet och en ökad trygghet för dig som patient och för mig som läkare.

I Region Skåne finns patientuppgifter i flera olika journalsystem. Medicinlistor finns på flera ställen, röntgensvar i andra system (röntgenundersökningar gjorda på privata kliniker har primärvården ingen tillgång till), sjukhusjournalen finns i ett tredje system, sjukskrivning i ett fjärde system, laboratoriesvar på flera ställen osv.

Nu planerar Region Skåne att upphandla ett nytt journalsystem. Tidigare beslutande tjänstemän har visat sig helt okänsliga för vårdens behov. Besluten har fattats långt över huvudena på personal inom vården som ska leva med inkompetenta beslut.

Mitt förtroende för Region Skåne i journalfrågan är förbrukat. Jag fruktar för de framtida beslut som tjänstemännen och politikerna i Region Skåne kommer att fatta i journalfrågan. Bara detta ett skäl att jobba för förstatligade av sjukvården.

Sven Svederberg
Läkare och ordförande för Centerpartiet
Landskrona

Ord på vägen…

Ordspråk:
”När ljuset är släckt, kan vi skratta åt varandra så mycket vi vill.”
Danmark

Vid pennan:
strong>Geula ”Viola” Lesén

Förvånad?

Svar dröjer från Kennet H ! Blev du förvånad, Niklas ? Inte jag!

Bengt Nissler

Inget fel på Landskronaborna

Det styrande politikerna gör det svårare att hyra lägenhet och planerar utförsäljningar och ombildningar till bostadsrätter och kontor.

Fyrklöverns politik går ut på att byta ut Landskronaborna. Fattigt folk är helt enkelt inte välkomna när staden ska ömsa skinn.

Människosynen är elitistisk. En gång fattig bidragstagare – alltid fattig bidragstagare. En börda för staden. Ovälkomna i Torkild Strandbergs och Börje Anderssons lilla rike.

Det här är en politik som hade varit omöjlig tidigare. Då hade partierna tävlat om vem som hade bästa lösningen för att få de arbetslösa i arbete. Fattigdomen hade – åtminstone i retoriken – bekämpats, inte de fattiga.

Men nu låtsas man inte längre. Man försöker inte ge sken av att nyliberalism och kapitalism ger alla arbete och välstånd – varken i Landskrona eller i någon annan stad.

Visserligen ska Torkild Strandberg ”ersätta gamla jobb med nya”, men det är tydligen inte något han tror allt för mycket på själv. I varje fall inte tillräckligt för att han ska tro att det löser problemen med arbetslöshet och fattigdom. Bättre då att stänga kommungränsen, verkar han resonera.

Ett progressivt svar är naturligtvis att kräva en annan politik, en politik som sätter folk i arbete. När borgerligheten låter de rika lägga pengar på hög, säger vi kommunister omfördela. Då kan vi bygga och renovera bostäder, ha bättre bemanning i vård och skola och korta arbetstiderna till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta är ett betydligt effektivare sätt  att bekämpa utanförskap och fattigdom, än att försöka byta ut de Landskronabor som har det svårt och lever på existensminimum.

Eller så kan vi låta de blågröna och SD fortsätta låtsas att fattigt folk är problemet och att lösningen ligger i att de inte ska släppas in över kommungränsen.

Lukas Persson
Kommunistiska Partiet

Replik till Stefan Olsson

Stefan, jag tror att det ingår i läroplanen för högstadiet att informera alla om kommunismens brott. Inte många som skriker högt (eller skriver upprörda insändare) när detta händer, det är ju bara bra.
Men jag förstår också att du retar dig på ordet ”rasism”, som den ”Sverigevän” du förmodligen är. Du är nog inte ensam om det. Men oss emellan, så tycker jag att alla far bättre med öppenhet.

Ha det gott
Henning Süssner Rubin