Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Bara BoISare

2017-10-12

Den här veckan när det åter är fotbollsfeber i Landskrona tänkte jag göra en enkel tillbakakoppling till 50-talet.

Då hade jag fotboll omkring mig nästan dygnet runt. Min familj bodde då på Norra Infartsgatan 22A. Vägg i vägg med oss bodde Roland Forsberg med fru och dotter. På första våning mot gården Roy Österlund, båda dess halvbackar (mittfältare med dagens vokabulär).

Som om inte detta var nog fanns det ytterligare en halvback som flyttat från Atleten till BoIS – Bengt Hansson. Han jobbade i herrekiperingen längst ner i huset.

Från vår balkong kunde jag se på tisdags- och torsdagskvällar hur HP, Hasse Persson, stannade med sin cykel på andra sidan gatan (på Thomassons sida) och väntade på att få sällskap ut till Idrottsplatsen i Karlslund med Roland.

Själv sålde jag matchprogram framför den vita portalen in till arenan.

Lennart Andersson


En torgrunda till

2017-10-10

Tommy anser att jag måste leva kvar i en svunnen tid när jag menar att Landskrona stad har skyldighet att följa ordningslagen. De regler, sortimentsbegränsning m.m. som fick bakläxa av Länsstyrelsen tillämpar staden ändå.

– Rättelse, det är inte kommunen som lägger beslag på torget vid enstaka tillfällen. Att så sker, blir alla hyresgäster informerade om, och det ligger i det allmänna utrymmets natur. Därav den låga avgiften. Blir man kinkig för det, bör man söka sig till en annan handelsform, skriver Tommy.

Påståendet uppfattar jag som ett panikartat uttalande av Tommy i ambitionen att förringa det faktum att staden kan upplåta torget till annan verksamhet utan att torghandlaren som betalat för plats på torget erhåller kompensation för detta.

– Utan att skjuta till en krona själva, får torghandlarna gratis marknadsföring och del av övriga handlares insatser, påpekar Tommy. Och menar att torghandlarna ökar sin försäljning vid sådana tillfällen.

Att dessa insatser ökar torghandelns försäljning torde Tommy inte kunna träda i bevis, däremot uteblir försäljningen helt när torget tas i anspråk för andra insatser, påpekas även att det kommer många besökare till torget (centrum) onsdagar och lördagar tack vare alla torghandlares närvaro. Hur många det blir i fortsättningen som fortsätter att sälja på torget när de nya reglerna och hyreshöjningen med över 90% träder i kraft återstår att se.

– Stig, du drar upp en massa nackdelar för torghandlarna jämfört med handlarna. Varför vet jag inte, där finns inga meningsskiljaktigheter handlarna i mellan, Skriver Tommy.

Att torghandlare överklagar stadens beslut tyder i varje fall på stora meningsskiljaktigheter mellan torghandlare och staden och ditt agerande kan knappast tolkas på annat vis än att så är fallet även mellan den bofasta handeln och torghandlarna.

– Torghandlarna behöver inte stå för; egen marknadsföring, ventilation, elkostnader, handikappanpassning, lokalförsäkringar, glasförsäkringar, inbrottsskydd, Stim- och Samipengar, sop- och renhållningskostnader, inredningskostnader, i restaurangbranchen; kylar, frysar, köksutrustning för ca 1 000 000 kronor, serveringskostnader i form av bord, stolar, dukar, bestick, glas, menyer och inte minst kassasystem kopplat till skatteverket… Är du inte lite tramsig nu?, skriver Tommy.

Den uppräkningen är synnerligen tramsig och i flera delar en ren lögn. Stim avgifter gäller även för den som säljer och spelar musik på torg och marknader. Även avgift till Sami skall, förutom avgiften till stim, betalas för den som enbart spelar musik. Att jag kan dom reglerna grundar sig på att jag tidigare på eget grammofonbolag producerat ca 200 LP-produktioner, samt var den första som skrev och fick till stånd ett avtal med stim om ersättningens storlek för torg- och marknadshandlare som sålde och spelade musik. När det gäller kassaregister gäller samma lag för både den bofasta och handlare på torget. Att torghandlare skall betala en högre hyra per kvadratmeter/år än den bofasta handeln med den motivering som Tommy anför är oacceptabelt.

Stig Wiklund


Svar till Kjell Andersson

2017-10-10

Svar till Kjell Andersson angående torghandeln:

  1. Besluten för torghandelns ramar är tagna av teknik- och servicenämnden i Landskrona stad.
  2.  Ja, vi tjänstemän har haft dialog med handlarna och lyssnat av deras uppfattning och önskemål. 

 Vänliga hälsningar

Tora Broberg
Stadsmiljöchef


Stig - torghandlarna har inte dåliga förutsättningar

2017-10-10

Stig, du måste leva kvar i en svunnen tid eftersom du håller på med ditt ifrågasättande. Om där finns någon torghandlare som har det svårt, kanske personen ifråga borde fundera på om det beror på produkten eller om hen ska syssla med annat.

Sen är jag övertygad om att Landskrona stad strävar efter att inte skapa några regler i onödan. Det gäller snarare att rätta sig efter de få regler som finns.

Rättelse, det är inte kommunen som lägger beslag på torget vid enstaka tillfällen. Att så sker, blir alla hyresgäster informerade om, och det ligger i det allmänna utrymmets natur. Därav den låga avgiften. Blir man kinkig för det, bör man söka sig till en annan handelsform.
Utan det ligger i allas intresse som bedriver handel i stan. Inklusive torghandlarna! För att inte tala om Landskronaborna! Utan att skjuta till en krona själva, får torghandlarna gratis marknadsföring och del av övriga handlares insatser! Ni tror väl inte det arrangeras något i centrum gratis!? Nej, det är Landskrona stad, fastighetsägarna och handlarna som står för kostnaderna. Dessa parter satsar 100 000-tals kronor årligen på arrangemang i centrum. Allt för att bjuda Landskronaborna och övriga besökare på något extra.

Som regel utmynnar alla arrangemang i betydligt mer människor i stan vid dessa tillfälle. Naturligtvis säljer alla torghandlare mer än vanligt då, trots en flytt till Kasernplan dessa dagar. Utan att betala en krona för dessa arrangemang.

Stig, du drar upp en massa nackdelar för torghandlarna jämfört med handlarna. Varför vet jag inte, där finns inga meningsskiljaktigheter handlarna i mellan! Men jag bemöter gärna dina påståenden om torghandlarnas dilemma.
Så å andra sidan Stig, behöver inte torghandlarna stå för; egen marknadsföring, ventilation, elkostnader, handikappanpassning, lokalförsäkringar, glasförsäkringar, inbrottsskydd, Stim- och Samipengar, sop- och renhållningskostnader, inredningskostnader, i restaurangbranchen; kylar, frysar, köksutrustning för ca 1 000 000 kronor, serveringskostnader i form av bord, stolar, dukar, bestick, glas, menyer och inte minst
kassasystem kopplat till skatteverket… Är du inte lite tramsig nu?

Du kan aldrig jämföra de fasta butiksägarna/företagarna med torghandlarna, då hade kostnaderna varit, minst de 10 dubbla! Kom inte och snacka om konkurrens på lika villkor. Ändå välkomnar butiksägarna torghandeln, som ett trevligt inslag för besökarna i centrum.

Har du Kjell, frågat handlarna varför de bedriver handel i Landskrona? Trots att Landskrona knappt har någon köpkraft kvar. Har du någon aning om “hur lukrativt” det är att vara handlare i Landskrona?

Förmodligen inte, för då hade du inte ställt torghandeln mot övrig handel. Båda parter är beroende av varann och ingen vill ha bort den andra parten! Vet du, som är så insatt i torghandlarnas förutsättningar, vilka förutsättningar övriga handlare har. Vet du hur hyresbilden har förändrats de senaste åren för handlarna? Förmodligen inte det i heller.
Jag förmodar att du inte heller har en aning om vilka som är “resursstarka vinnare”!? Vilka är det du syftar på? Jag har kontakt med de flesta handlarna Landskrona centrum, jag skulle vilja be dig ta en runda i stan och fråga Landskronas handlare hur deras vardag ser ut! Presentera dig gärna som, “han som insinuerar att det är handlarna som ligger bakom förändringarna på torget”.

Hur ser de minskade “öppettiderna” ut som du hänvisar till? Eller du vet inte det i heller? Men att smutskasta övriga i Landskrona det tänker du fortsätta med!?

Om inte Landskrona stad får sätta upp rimliga regler för handeln som sker på allmän plats i Landskrona, vilka ska då göra det? Fråga nu inte mig vad som är rimligt, det får staden svara på.

Vad är det för “övriga frågor som sägs främja utvecklingen” du syftar på?
Ser du allt utom torghandeln som svart i Landskrona? I så fall är det kanske inte fel på alla andra, som i alla fall gör något för staden.

Märk väl! Landskrona stad har en agenda som främjar handeln i centrum och har tagit ställning mot extern handel.

Ett sista bemötande och försvarande av all handel i Landskrona centrum.
Tommy Persson


Svar till Tommy Persson

2017-10-09

Bäste Tommy, det här är ett forum för att vädra åsikter och funderingar och det kommer jag att fortsätta med saker som jag finner intressanta och för mig viktiga.

Är i stort sätt alltid och besöker torget på onsdagar och lördagar, i mån av väderleken givetvis. En solig lördag är det ett myller av besökare som är en fröjd för ögat att se. Hur många gånger brukar du besöka eller inhandla något på torget? Av ditt inlägg att döma inte så ofta!

Kan du berätta vad det rent konkret är som stör dig som du och staden säger er vilka utveckla? Vill du ha bättre kvalitet och annan typ av varor?
Eller det kanske rent av är så att du och dina likasinnade vill ha ett annan publik som besöker torget och då passar inte varuutbudet så bra.

Har du pratat med dem som säljer på torget och frågat varför de står på torget i ur och skur? Det har jag gjort och vad jag kan komma fram till så är det inte så lukrativt. Att då göra en höjning på 90% förfaller dödsstöten för många, trots att som ni säger skall öka antalet torghandlare. Staden har även minskat på “öppettiderna” om jag minns rätt. Ej heller detta kan jag se skulle utveckla torghandeln. Det är snarare så att inkomsterna tenderar att minska för torghandlarna. Men det kanske du har en annan åsikt om i egenskap av handlare?

Jag kan inte komma fram till annat än att det är rent politiska beslut i samma anda som förs i övriga frågor i Landskrona stad och som sägs främja utvecklingen.

När det gäller den utvecklingen så är det de mera resursstarka som går ut som vinnare och det gäller då även torghandeln.

Jag tar mig friheten att citera Arne Nilsson och som helt kort ger en vink om vad det egentligen handlar om när staden och Tommy Persson skriver om torghandelns utveckling. “Det är kanske som min sagesman påpekade, som  jag hoppas framgick av min tidigare text, att någon anser att det är fel publik som  besöker torgdagarna. Och besökarna står inte i samklang med deras intressen. Har man förvaltningskontakter kan man väl alltid föreslå, flytta över loppisverksamheten till grusplanen, fräscha upp själva torget så kan vi nog locka hit en annan och för oss mer intressant publik.”

Tack för ordet.
Mvh/Kjell Andersson


Svar till Tommy

2017-10-09

Respekt för ålder och insatser i svunna tider i all ära Tommy, men jag efterlyser respekt inför lagen när det gäller skapande av regler för torghandeln, samt efterlyser en hyressättning som ligger i nivå med det man får.

För att jämföra hyrornas storlek mellan den bofastas och torghandelns måste man räkna fram priset per kvadratmeter/år. Även den tid som torghandlaren får bedriva sin försäljning såsom tid per dag och antal dagar per år måste ingå i den beräkningen för att man ska kunna göra en jämförelse dom emellan.

Man kan även anse att den bofasta handelns sortiment, öppettider och antalet försäljningsdagar begränsas på samma sätt som för torghandeln för att en jämförelse ska bli korrekt. Den bofasta handeln har, till skillnad mot torghandeln, sin hantering skyddad med väggar och tak, och kommunen kommer ej, som för torghandlaren, och kräver att få använda deras lokaler trots att hyran är betald för nyttjanderätten den tid som kommunen lägger beslag på för annan verksamhet.

Slutligen Tommy, det handlar inte om stridsyxor, mindre belevade, hot eller påhopp! Det handlar om respekt för lagen och konkurrens på lika villkor.

Stig Wiklund


Skolan år 2017

2017-10-09

Jag håller med Jonas Esbjörnsson, på en punkt. Det behövs en “kriskommission” för skolan, inte bara i Landskrona, utan i hela Sverige!

Länge har man blundat för verkligheten och det är våra pedagoger som får ta skiten. Det finns inte många yrkeskategorier, där personalen dagligen tvingas att gå till sitt jobb med en klump i magen.

Personligen hade jag förmånen att sluta som lärare efter 13 år, för 20 år sedan. DÅ ansåg jag att “det gått för långt”! Idag, träffar jag mina gamla kolleger och de påstår att det är 10 gånger värre nu!!? Hur är det möjligt….

Med detta inlägg syftar jag på den utbredda respektlösheten som så sakteliga smugit sig in i samhället.

Som vuxen, lärare och utbildad i psykologi/pedagogik, anser jag att här har skolan en skyldighet mot samhället. Skolan skall vara en fredad zon, till för lärande! För att eleverna ska få det lugn och ro som behövs i samband med studier, måste man ha tydligare regler. Regler som grundar sig på ordning och uppförande. Grundläggande och naturliga förutsättningar för en hel del av den äldre generationen. Dock gick ett antal generationer detta förbi. Dessvärre tillhör bl.a. min generation dessa. Detta är oacceptabelt, detta är ett svek mot våra barn!

Förutom regler som grundar sig på ordning och uppförande, måste där finnas ett skyddsnät (åtgärder/resurser) för de elever som inte klarar dessa krav! Idag slussas alla in i samma fålla, alla ska behandlas lika och man intalar sig uppenbarligen att alla ska ha samma förutsättningar! Alla ska bedriva undervisning i samma “klassrum”, ingen ska särbehandlas… Idioti!

För att inte nämna all denna hysteriska dokumentation som någon byråkrat fått för sig, ska finnas där, till ingen nytta!! Denna dokumentation tar både tid och kraft ifrån skolarbetet som borde handla om undervisning! En viss form av dokumentation har alltid funnits, men idag verkar det viktigare än själva lärandet. Åtminstone tar det för mycket tid i anspråk och fyller inte i närheten den funktion, i förhållande till den tid den tar från skolans huvudsakliga syfte, att lära för livet.

På tal om resurser, vill jag vända mig till Jonas Esbjörnsson. Du nämner mer resurser, då hoppas jag du inte menar, för mer daltande. Skolan behöver verkligen reformeras. Låt Landskrona bli en föregångsstad, där man avlastar barnen det stora ansvar vi äldre lägger på dem. Låt de vara barn i skolan och lära sig vad som är rätt och fel. Låt oss vuxna vara förebilder som leder dem i rätt riktning. Låt våra pedagoger vara en inspirationskälla och ägna sig åt det, de är utbildade för. För nu är det hög tid att rannsaka oss själva. Släpp stoltheten och det besvärande samvetet, som har satt barnen och samhället i denna situation. Ta efter den engelska modellen och anpassa den till svenska förhållande. Precis som just, “Engelska skolan” gjort med sin etablering i Sverige. Det kan inte vara fel på den formen av skola, när eleverna är nöjda och lärarna har fungerande undervisning. Där en skola får samma skolpeng som övriga skolor, men har pengar över! När de inte räcker i den kommunala skolan!??

Så Jonas Esbjörnsson, framför ett tydligt budskap till resten av Sverige och dina partikollegor på regeringsnivå, att vi i Landskrona vill barnens bästa. Inget daltande och ömkande, det behöver inte barnen, de behöver tydliga regler i skolan att rätta sig efter och arbetsro, det är deras “arbetsplats”!

Hade läraren idag, haft möjlighet att själva uttrycka sig i media, hade många med största sannolikhet skrivit under på detta inlägg. Dock, bygger deras lönesystem på att “gilla läget” och intala sig att, samhället ser ut som det gör, det blir nog bättre… För är de inte lojala med sin skolledning och skola, går det ut över deras redan låga lön. Lönesystemet bygger till en del på att… ja det vill jag inte skriva, men låt säga att tillfredställa skolledningens direktiv. För ingen vill ha en skola med dåligt rykte, då får man inga elever… På tal om löner, finns där inga löner i världen, som skapar en bättre skola! Däremot är läraren värd varenda krona.

Mycket är självklart bra i skolan och de flesta lärare gör ett fantastiskt jobb, men jag tror inte för en minut på “den svenska modellen”. (nu har jag inte nämnt föräldrarna med ett enda ord, men de är klart de största syndarna, jag och de flesta andra…)

Har jag fel, så rätta mig.

Tommy Persson
fd lärare, nu samhällsbyggare och ambassadör af Landskrona


Skolresultatet i Landskrona kommun

2017-10-09

Nu i dagarna släppte Lärarförbundet sin rankning av bästa skolkommun, det är en sorglig läsning för Landskrona Stad. När vi tappar totalt 78 platser i rankning i bästa skolkommun från plats 138 år 2016 till plats 216 av totalt 290 så är det inget vi ska vara stolta över.

Ur dem totalt 13 olika kategorierna så sjunker vi i 10 av dem. Kategorin lön, friska lärare är några av de kategorierna där vi tappar allra flest placeringar.

Att vi har ganska bra meritvärde på betygen är inte det enda vi kan leva på, för att vi ska kunna få ännu bättre skolresultat och bli en riktigt bra skolkommun. Då krävs det att vi har bra lokaler och bra utemiljö på skolgården. Landskrona behöver ha bra utbildade lärare med en konkurrenskraftig lönenivå annars förlorar staden dem till mer lönsamma lärartjänster i andra kommuner.

En förutsättning för att barnen ska orka med de långa dagarna är bra mat i skolan.
Men vi ska inte bara se det negativa, vi får se detta som en STOR ny utmaning att bli en bättre skolkommun. Så vi hoppas att sittande styre tar frågan på ett ännu större allvar nu.

Vi i Centerpartiet Landskrona vill se:
– Fler utbildade lärare med en konkurrenskraftig lönenivå!
– Minska de långa sjukskrivningarna
– Bra mat i skolan.
– Se till att det finns resurser som dem olika skolorna har behov av, det kan tex vara extra
lärare/resurs/assistenter.

Att få till en bra skola där både elever och lärare trivs, där det finns goda möjligheter till en bra skolgång utifrån den enskilda individen, då tror vi att de bättre resultaten kommer av sig själv.

Emma Nylander (C) Landskrona
Carina Markert (C) Landskrona


Svar till Kjell och Stig

2017-10-09

Stig Wiklund, jag vill börja med att be om ursäkt för att jag beskyllde dig för att ha påstått att “cityhandlarna” ville ha bort torghandeln. Det var din följeslagare Kjell Andersson, som insinuerade att det var handlarna/restaurangerna som låg bakom detta!

Med all respekt för din ålder och din insats för torghandlarna i svunna tider. Men det känns som du värnar om några mindre bemedlade människor!? Anser du att de är det?
Är övertygad om att dessa människor själva kan föra sin talan. En gång fyllde du och dina kollegor säkert en roll för dessa människor, men precis som facket verkar ni ha spelat ut er roll! Vi lever på 2000-talet och vi har en välfärd i Sverige som ger alla människor, som vill inrätta sig i systemet en möjlighet. Torghandlarna, precis som alla andra handlare, är välkommen att ta del av förändringsarbetet med centrum. Det finns en “cityförening” som
alla är välkomna i. Där kan man vara med och påverka utvecklingen av just centrum.
Alla får sina synpunkter hörda. Att agera med hot och påtryckningar mot centrumhandeln och dess utveckling, får bara negativa resultat/konsekvenser.

Jag och många med mig anser att varken tjänstemän, politiker eller för den delen handlarna/krögarna ska behöva utstå dessa påhopp. Landskrona har fått sin beskärda del av medias negativa och förvrängda bild av hur det är i Landskrona under rent för lång tid! Det är dags att alla krafter börjar jobba i samma riktning och inser vad som är bäst för staden, det gynnar den enskilde. Vi ska inte behöva ha debatter i media var eller varannan dag om hur negativt allt är. Det är det inte.

Ta t.ex. ditt påstående; “När hänsyn tas till öppettider och antal dagar som torghandeln får bedrivas jämfört med den bofasta handeln kan man konstatera att det i skrivandets stund finns lediga affärslokaler i centrum som har en billigare kallhyra per kvadratmeter än den som torghandlaren får betala.”

Det är väl rätt irrelevant vad kvadratmeterkostnaden är!? Det finns ingen möjlighet att hyra en lokal som har 10-15 m2. Hade det funnits, hade den med all sannolikhet varit betydligt dyrare. För det första, så har torghandlarna möjlighet att bedriva handel, i precis alla dagar om året! Men nöjer vi oss med 5 dagar i veckan blir det 221 dagar. 10 000 kr delat med 221 dagar blir 45 kr/dag!! Om man inte är beredd att betala
detta, ska man nog inte vara handlare.

Kjell Andersson skriver något liknande; “Den senaste med att höja torghyran till 10 000 kronor är ju rena nedläggningshotet för de som står och säljer på torget. Vilka som ligger bakom detta kan manha sina aningar om! Kan cityhandeln månne ha sina fingrar med i det elaka spelet? Kanske restaurangerna runt torget?”

Stig, du skriver även; “Förändringarna tyder på att det finns krafter som vill få bort all torghandeln i Landskrona, krafter som styr kommunens beslut.” Detta är ju bara fabler, tagna från den negativa luft ni andas. Kom ut i gemenskapen och andas frisk luft.

Som sagt, med all respekt för er ålder och det ni en gång vikt ert liv åt, idag lever vi en annan värld.

Samhället förändras och utvecklas, detta gäller även torghandeln. Är övertygad om att torghandlarna vill vara en del av denna utveckling.
Stig och Kjell, lägg ner stridsyxorna och var med i gemenskapen. Påverka i demokratisk anda, inte genom att svartmåla er omgivning!

Landskrona stad har vind i seglen nu, vill ni inte vara med på skutan, så låt åtminstone bli att anklaga och demoralisera samhället.

Tommy Persson
Smakfull centrumutveckling
“Loppishandlare” & livsmedelshandlare


Frågor angående torghandeln

2017-10-06

Har två frågor vad gäller de olika restriktionerna, prissättning och pålagor som tillförts torghandlarna i Landskrona. Frågorna ställs till Tora Broberg i egenskap av avdelningschef stadsmiljöavdelningen.

Besluten som tas angående torghandeln, tas de på politisk nivå eller av tjänstemän?
Har Ni ställt frågor till de berörda av torghandeln, säljarna och köparna, om hur de önskar och tror att torghandeln kan ske?

Mvh/
Kjell AnderssonAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser