PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

På onsdagen är det kala(S)

Även om klimatfrågan är mer aktuell än någonsin är det inte något nyfunnet miljöengagemang av Landskronas Socialdemokrater.

Imorgon firas det i Landskrona. Det är 20 år sedan trådbusslinjen invigdes. Men det hade kunnat varit annorlunda om Torkild Strandberg (L) hade suttit vid makten då.
Redan i slutet av nittiotalet var satsningen på trådbussar ett hett debattämne mellan Socialdemokraterna och den borgerliga oppositionen med Torkild Strandberg (L) i spetsen.

Meningsskiljaktigheterna var påtagliga och de tog sig närmast komiskt uttryck när Liberalerna tryckte upp tröjor med uppmaningen att stoppa trådbussprojektet.
Landskrona Direkt kunde vi läsa om Torkild Strandbergs (L) inställning i frågan då: ”Vår ståndpunkt är klar, trådbussarna är en alldeles för dyr investering för Landskrona. Dessutom kan man ifrågasätta dess miljöeffekter. Vår hållning i frågan är klar: Vi kommer att säga nej till trådbussar i Landskrona.”

Nu när klimatförändringarna har blivit alltmer uppenbara känns det tryggt att vi Socialdemokrater varit förutseende och investerat i Landskronas trådbussar.
Det var då, och inte många insåg nödvändigheten av att ställa om från fossila bränslen och hitta nya och innovativa lösningar, idag är det svårt att förneka att trådbussarnas betydelse för en
miljövänligare stadsmiljö med minskade utsläpp och betydligt lägre bullernivå.

Socialdemokraterna i Landskrona vill vidareutveckla och fortsätta det miljöarbete de redan har påbörjat. Vår ambition är att Landskrona ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller miljövänlig kollektivtrafik.

Men låt oss först tillsammans fira en socialdemokratisk miljöinvestering i Landskrona, 20 år med trådbussar.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).