Folkomrösta om trådbuss

Folkomrösta om trådbussarna. Det kravet ställer Folkpartiets Torkild Strandberg i samband med att partiet lade en motion till kommunfullmäktige i frågan.

– Vår ståndpunkt är klar, trådbussarna är en alldeles för dyr investering för Landskrona. Dessutom kan man ifrågasätta dess miljöeffekter. Var blir t ex miljöprofilen av om elen till trådbussarna produceras i danska kolkraftverk? – Frågan lämpar sig väl för en folkomröstning. Alternativen är tydliga; Ja eller Nej till trådbuss, skriver Torkild Strandberg som menar att folkomröstningar kan öka intresset för kommunalpolitiken.

– Lokala folkomröstningar kan vara positiva och förhoppningsvis bidrar till att öka engagemanget för kommunalpolitiken. Jag hoppas att socialdemokraterna har modet att låta Landskronaborna själva avgöra denna fråga i en folkomröstning, och inte självsvåldigt tillsammans med sina stödpartier driver igenom frågan.

– Vår hållning i frågan är klar: Vi kommer att säga nej till trådbussar i Landskrona, oavsett vilket utslaget blir i en folkomröstning kommer vi att respektera Landskronabornas vilja, avslutade Torkild Strandberg.

UPP

Till arkivet