PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Halvfärdigt och dåligt även i Glumslöv

Refererar till gårdagens debattartikel signerad Örjan Kristensson om hur det ser ut i staden efter olika gatu- och anläggningsarbeten.

Det ser ut att vara ett utbrett problem över hela kommunen. Själv bor jag i Glumslöv och kan konstatera att skadorna på väg och mark är påtagliga. Tillfälliga asfalteringar med kallasfalt, körskador på gräs och mark som blir dåligt reparerade. Gräsytor som är fyllda med makadam och asfaltrester. Kantstenar och gräsytor som ligger i månader utan att de blir vidgjorda. Lekplatsprojekt som tar evigheter och där tar bort parkbänkar som tidigare var en ”hållplats” för äldre med rullator.

Och när jag nu är igång så kan jag väl också ställa frågan när rondellen vid COOP/Säbyholm skall fixas??
Det är nu snart 2,5 år sedan någon körde igenom rondellen så att cortenplåtarna flög omkring.

Stadsbyggnadskontoret med Tora Broberg gör ett jättejobb med att försköna vår kommun, men klart är att dom går inte i takt med den så kallade ”driften” som väl är en annan avdelning.

Klart är att det är mycket ansträngt mellan dessa förvaltningar. Har källor som bekräftat detta till mig.

Till sist några bilder som verifierar ovanstående.

Mats Andersson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).