Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Sista repliken till Johan om COVID-19

2020-06-18

Hellre svalor än mygg. Ämnet Anopheles diskuterades t.ex. på Deadline DR2, när Covid-19 mycket hastigt drabbade Amazonas enda större stad, Manaus. Men givetvis sprids inte Covid-19 med parasiter, som Malaria.
 
Jag ifrågasätter din förmåga att dra slutsatser. Sverige har 5x högre dödlighet (per t.ex. miljon invånare) än Tyskland. Det finns alltid de som först hellre ser att vi alla dör – och sen kommer ut med motmedel. Men hade vi infört munskydd i kollektivtrafiken och i affärer som i Tyskland, hade vi haft ett dödstal som mer liknat Tysklands än vårt.
Och att påtvinga alla andra dina synpunkter är definitivt farligt och oansvarigt.
 
Se det så här – det handlar inte om mig mot tusentals specialister. Det handlar om vad våra svenska specialister har uppnått, jämfört med sina kollegor i t.ex. Tyskland!

Pontus Eriksson


Sista repliken till Pontus om COVID19

2020-06-16

Du har inte återkommit gällande fakta kring de uppgifter du hävdade var från 2019 gällande myggor.

Mina popcorn är slut sen länge i väntan på svar (se mitt inlägg från 11/5).

Jag ifrågasätter inte siffrorna du presenterar Pontus. Fast det kan man ju göra också, då många länder har olika sätt att rapportera dödsorsaker och dessutom försöker mörka de riktiga dödstalen.

Jag ifrågasätter DIN FÖRMÅGA att dra slutsatser kring varför vissa länder lyckas/misslyckas med dödligheten från detta virus.

Du har inte ens tillgång till en tusendel av den informationen som världens experter har om detta virus men känner ändå att du borde förklara publikt i detta forum varför Sverige och andra länder borde anpassa sig efter dina råd. Vare sig det är myggor som har virus på sina sugrör och färdas genom regnskogen eller om det är munskydd på tyska bussar.

Jag återupprepar vad jag tycker vi alla borde göra i en sådan situation, vi borde lyssna på WHO och våra offentliga myndigheter som besitter expertis för att ta oss genom denna krisen med våra förutsättningar i vårt land. Inte lyssna på tillfälliga förståsigpåare som känner ett otroligt behov av att lufta sina åsikter offentligt då man blivit internetexpert på virus och epidemiologi efter ett par timmars googlande.

Det är direkt oansvarigt i tider som dessa. Tack och hej från mig.

Johan Laurin

 


Svar till Johan Laurin

2020-06-16

Vad hävdar du är felaktigt? Alla våra grannländer har PÅTAGLIGT lägre dödlighet -inte enligt mig utan enligt källan jag angivit. Och vi håller på att närma oss dödstal per miljoner invånare även för Italien och Spanien.
 
Johan! Jag har inte heller påstått att Tegnell är ensam på FMH, – men poängen är att statsminister och regering i formell mening endast lyssnat på just honom, eftersom det inte finns ett brett vetenskapligt råd med bred kunskap. Helt separat från FMH har t.ex. matematikern Tom Bitton kommit fram till att slutsumman av döda i covid-19 kommer ligga på 8000 till 12000.
Hade man kunnat sänka värdet på en matematisk parameter, hade man måhända kunnad halvera siffrorna.
Men problemet är då att statsministern ändå bara lyssnar på folkimmunitetstanken.
Jag vidhåller bestämt att man borde instiftat ett nationellt coronaråd redan i mitten av mars !
 
Det är vidare ett mycket välkänt faktum, att i Östasiens trånga städer bär man munskydd huvudsakligen för att inte smitta ANDRA. Om detta var en nyhet för Dig Johan, så vet han det nu åtminstone. För att också skydda sig själv krävs munskydd med ventil och filter. Men använder alla enkelt munskydd blir effekten god nog, om man arbetar med att hantera de sjuka.
 
Detta har med framgång anammats i t.ex. Tyskland. Dvs vanligt munskydd åt alla ombord på bussar och tåg och i affärer.
 
Jag tror de första munskydden i Tyskland påbjöds i Thüringen. Från 27 april har sedan allt fler förbundsländer påbjudit munskydd ombord på kollektivtrafik och i affärer. Har det givit bra resultat? Tja gällande antalet döda per miljon invånare  så har Sverige snart 4,5 gånger fler döda!
 
Läs gärna detta Johan:
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-was-man-zu-schutzmasken-wissen-sollte.1939.de.html?drn:news_id=1140950
 
Det är munskydd PÅ i Tyskland som gäller! Alla typer av masker som täcker näsa och mun skyddar andra.
https://maskezeigen.de/
 
I Sverige har vi inte ens börjat begripa skillnaden på munskydd och sjukvårdens dubbelskyddsmasker med ventil.
Och det har blivit enorm skillnad när man tittar på Tyskland.
 
Pontus Eriksson


Avtalet mellan Landskrona stad och Attendo

2020-06-15

Det är allvarligt att omsorgsnämndens ordförande inte vet vad det står i det avtal han själv skrivit under. I paragraf 2.4 Avtalstid står nämligen ”Avtalet gäller från den dag avtalet tecknas och (fyra) 4 år framåt, med rätt för staden att förlänga hela eller delar av avtalet ytterligare (två) 2 år (Total avtalstid inkl. förlängning är 6 år). Sker ingen förlängning upphör avtalet att gälla utan uppsägning. Begäran om förlängning skall ske skriftligt senast 12 månader innan avtalets upphörande.”

Det är alldeles tydligt att vi inte behövde begära att avtalet skulle upphöra. Om inget gjordes hade det upphört av sig själv. Rätt ska vara rätt. Det är inte vi som far med osanning, den här gången heller, Jan-Allan Beer.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot


Pontus och COVID19 igen…

2020-06-15

Hej Pontus, du undvek att återkomma till mig när vi diskuterade COVID19 förra gången men ska ändå ge dig på att nu igen försöka påvisa dig bättre än både myndigheter och experter. Vilket igen blir totalt fel. Återkom gärna med svar på mina frågor istället för att ge dig på nya felaktiga påståenden.

Du, om någon, bör nog inte berätta för myndigheter och experter hur man ska hantera denna krisen. Eller saknar du helt självinsikt med tanke på din uppenbara brist på kunskap om virologi och epidemiologi?

Att du ska analysera statistik och siffror är väl en sak, men att du igen ska ge dig på att förklara sannolikheter om låga dödstal i Asien eller tro att vår statsepidemiolog Tegnell är ensam på myndigheten är smått komiskt.    

Johan Laurin


Sverige toppar sorglig lista

2020-06-12

Sverige och antal döda i covid-19 per miljon invånare
 
Enligt https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/ finner man bl.a. följande mycket sorgliga siffror per 12:e juni:
 
* Sverige       472 döda per miljoner invånare
* Tyskland      106
* Danmark      102   
* Finland          59
* Estland          52
* Norge            45
* Polen            33
* Litauen          26
* Lettland         14
 
Sverige toppar ÖVERLÄGSET denna sorgliga lista över oss själva samt samtliga våra grannländer (utom den ryska Kaliningradenklaven)
 
Några jämförelser till, från de stora och tidigt drabbade europeiska länderna:
 
* Belgien              844
* UK                    620 
* Italien                565
* Spanien             580
* SVERIGE          472
* Frankrike           437
* Nederländerna    350
 
Alla Europeiska länder utom Belgien, UK samt Italien och Spanien har klarat sig bättre än vi har gjort!
Det finns ingen rimlig anledning till att Sverige hamnat så här högt, och varje dag närmar sig Italien och Spanien.
Och nu har smittan börjat få fäste även i Skåne !!
Enligt https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/fordjupad-lagesbild/#Avlidna har 225 skåningar avlidit i covid-19, vilket motsvarar ca 166 döda per miljon. Bättre än riket totalt, men likväl numera sämre än våra grannländer på övre listan.
 
Och regeringen har nu beslutat att tillåta resor inom riket hur som helst. Med mer död som förmodat resultat! Detta samtidigt som svenskar inte kan resa någonstans alls i princip (för så vida man inte vill sitta 10-14 dagar i karantän först förstås).
 
De höga talen i norra Italien och stora delar av Spanien kan förklaras av att de drabbades först, och att ingen riktigt visste något om denna helt nya sjukdom.
I Sverige har man vägrat ta till med hårdhandskarna efter behov. Och fortfarande hör vi detta käbbel om ansiktsmasker! Och ingen har pedagogiskt förklarat syftet med ansiktsmasker heller!
 
Dvs – att om alla ombord på ett tåg, eller kunder och kassörskor i en affär, så sprids smittan INTE vidare. Inte ens med dåliga masker.
Det handlar till viss del om att skydda sig själv – men huvudsakligen om att skydda andra.
Många tyska städer har påbjudit ansiktsmask ombord på all form av kollektivtrafik – med nära nog totalstopp för vidarespridningen som effekt.
Detta är sannolikt också huvudorsaken till de relativt låga dödstalen i Kina. I hela Östasien bär man alltid ansiktsmask om man så bara är (eller har varit) lite småförkyld.
 
Vi borde heller inte givit allt ansvar på EN enda person, utan gjort som i många andra länder, bildat ett råd av experter (som virologer, immunologer, infektionsspecialister, matematiker epidemiologer etc)
 
Sverige inklusive regering, opposition och riksdag har misslyckats – och politiskt bör naturligtvis inte de få som har vågat kritisera regeringens passivitet kritiseras!

Ett påbud om ansiktsmasker ombord på all kollektivtrafik, och i affärer, ett stopp för onödigt inrikesresande på distanser (länsgränser får inte passeras utan rimlig anledning)
samt införa ett bredare expertråd vore rimligt. Inom Europa avtar smittan nu nästan överallt – men fortsätter vi i Sverige att göra ingenting annat än att bråka om  ansiktsmaskernas kvalitet, så har vi bara sett början på detta.
   
Pontus Eriksson


Debatten om äldreomsorgen

2020-06-12

Angående regeringens roll och agerande i fråga om Covid 19 smittan inom äldreomsorgen.

Nej det är inte “med berett mod” som KD Ebba B vill hävda.
Men Jonas Sjöstedt framhöll i söndagens Agenda debatt att Äldreomsorgen  misslyckande är inget nytt utan detta har politiskt ansvariga från Socialdemokrater till samtliga
borgerliga partier, varit väl medvetna om sedan decennier tillbaka.

Så Ebbas brutala ordval innehåller delvis en  sanningshalt som det finns anledning att  ta till vara och nagla fast med annat språkbruk för en värdig äldreomsorg.
För övrigt hade jag önskat att S Löfven borde visat Jonas Sjöstedt ett tydligare stöd när frågan om personalens arbetsvillkor diskuterades  i samma debatt.

Olle Pålsson


Inte trovärdigt Ebba

2020-06-11

Med berått mod anklagar Ebba Busch regeringen för att medvetet ha ökat smittspridningen och därmed också orsakat ökat antal döda.
Vi ser det som om hon anklagar regeringen för mord utan att själv  ha kunskap om smittspridning eller ha medicinskt kunnande.
Kan ingen anmäla henne för förtal?
Alla riksdagspartier, inklusive KD, godkände Folkhälsomyndighetens strategi. Om Ebba kände till en bättre strategi, så undanhöll hon medvetet oss den, med berått mod.
Med berått mod skar Ebba och hennes partivänner ner på personal i äldrevården, när Stockholm behövde den som bäst.
Med berått mod avstod Ebba och hennes partikamrater i Stockholm, Västra Götaland och Skåne från att med hjälp av de resurser regeringen erbjöd testa personal i vård,skola och omsorg.
Den ebbatterande Ebba är osmaklig och icke trovärdig som politiker.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Landskrona BoIS och TV-rättigheter

2020-06-11

Att Landskrona BoIS tar en stor plats i mitt hjärta har inte gått någon obemärkt förbi, av de som
känner mig. BoIS betyder väldigt mycket för mig, men även för Landskrona Stad. Bättre reklam får vi leta efter.

Nu är ju ett problem att de ligger i Div1, som ÄNTLIGEN går igång på söndag, dock utan publik till att börja med.
BoIS hade störst publiksnitt i Div1 ifjol, och hade så klart behövt både stödet, men framförallt pengarna.

Nu går det att se matcherna på HD eller Sydsvenskans hemsida (Sportexpressen Play).
Har man ett abonnemang så kan man se i princip fyra matcher i månaden för 119/månaden. Fantastiskt billigt. Problemet är bara att BoIS inte får del av de pengarna.
Jag tycker att HD ska ta ett snack med sina ägare, om att ta betalt per match istället, exempelvis 125kr, varav 100 går oavkortat till BoIS. Visst, BoIS skulle kunna sälja “soffbiljetter” men det känns ju märkligt eftersom de inte ansvarar för sändningarna.

Känns det inte konstigt att inga pengar går tillbaka till BoIS, när HD/Sydsvenskan kanske till och med får någon ytterligare prenumerant på köpet?

André Eklind.
Svart och vitrandig i själen!


Orenat vatten i Öresund

2020-06-10

Till Mats Karlsson. Jag vet inte vad du använder för källa. Det är nu uppenbart att ett privat företag ämnade tömma orenat vatten från Själland ner i Öresund/Øresund.
Men det gav ett ramaskri även i Danmark. Och så vitt jag vet (enligt t.ex. SVTs lokala nyheter och TV2 Lorry) blev det först framskjutet till i oktober, men det senaste jag hörde var att sörjan skulle omhändertas på annat sätt.

Vidare använder Mats Karlsson ett ovårdat språk, och som jag tidigare påpekat, går även skånskt avloppsvatten rakt ut i sundet. I Helsingborg, räcker inte heller de kommunala vattenreningsverken till. Och vid skyfall blandas kloakvatten med brunnsvatten , och då släpper man ut det blandat regnvatten med kloakvatten. Helsingborg har inte vattenreningskapacitet nog. Detta beror både på ett underdimensionerat system och fallhöjden (med skillnader uppåt 100 meter mellan Väla och hamnen). 
 
Problemet är främst ett problem och inte ett danskt fenomen.

Pontus ErikssonAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser