Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


En aktivare by för en aktivare framtid 

2020-03-11

Det finns inte mycket att göra i en by som Asmundtorp, vi är uttråkade och är i behov av ett ställe att hänga på. Men varför göra ett ställe man bara kan hänga på, när man kan göra det till något mycket mer? Ett utegym som också har en innebandyplan, skulle kunna vara det perfekta stället att hänga på. Det skulle både uppmuntra ungdomar att röra på sig, men också att umgås med sina kompisar utomhus och få frisk luft.  

Enligt forskare rör sig ungdomar för lite, om man skulle bygga utegymmet/innebandyplanen, skulle det uppmuntra fler ungdomar att gå ut, röra sig och hänga med kompisar, istället för att bara titta på sin mobil helt ensam. Utegymmet/innebandyplanen skulle bli en lösning till problemet att ungdomar inte motionerar.  

Dessutom har vi en stor efterfrågan, i en undersökning gjord på Asmundtorpsskola, vill 21 utav 32 elever ha ett utegym/innebandyplan.  

Uppmuntra unga människor att träna och röra på sig genom att bygga ett utegym och en innebandyplan, både för sin egen hälsa och för att umgås med sina kompisar. 

Klass 8:1 i Asmundtorp
gm/Stina Björk


Tommy Jonasson blir salig

2020-03-09

De senaste dagarnas debatt här på på planket gör mig salig.

1) Pontus Eriksson skriver 2020-03-02 under rubriken ”Hållbar Köpenhamnsresa – en fråga som kräver svar” i tredje stycket: ”Vi har en lång tradition av Köpenhamnstrafik just här i vår stad!” Pontus räknar ut alternativa resekostnader och räknar om DKK till SEK.

2) Johan Laurin ställer 2020-03-03 en fråga till Birger Sölverud angående det affärsmässiga i Norra Borstahusen-projektet.

3) Senioren Benny Jönsson – bosatt på Strandvägen – redovisar 2020-03-04 en pendlares elände med s.k. ”anropsstyrd kollektivtrafik”. Detta med angivande av klockslag, väntetider etc.

Allt är mitt i prick – man måste kunna räkna. Tack gode gud att få ha tagit studenten här i Landskrona på reallinjens matematiska gren 1967!
Jag var dålig på att stava, så jag fick räkna i stället. Men mig lurar de inte genom trixigt skrivande.
Det vet alla de som tenterade skatterätt för mig i Lund under tiden 1975 – 1985.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


De äldre förtjänar ett värdigt liv även när man bor på äldreboende

2020-03-09

När vi på 1990-talet beslutade om avgifter och hyror inom äldreomsorgen, var alla partier överens efter lång beredning, att vi hade råd att inte lägga oss på den högsta nivån. I dag mer än 20 år senare tar den borgerliga majoritet utan beredning av alla partier beslut i omsorgsnämnden att höja avgifter och hyror till i de flesta fall den högsta nivå som är tillåten. Detta kommer främst att drabba pensionärerna som har en inkomst (nettopension plus bostadstillägg) på 12000 kr och där över.

Personer som jobbat och betalt skatt sen tonåren och som fortfarande betalar hög skatt, mister nu i många fall sin guldkant på tillvaron. Blir det morgontidningen, telefonen, tipset eller presenterna till de nära som man nu måste avstå ifrån?

Jag tycker att alla ni som tänker rösta ja för förslaget i kommunfullmäktige borde skämmas att behandla de äldre så här. Men kom ihåg att ni kommer också att bli gamla, det går fortare än ni tror. Jag har sen början på 90-talet kämpat för våra äldre och kommer att göra det så länge jag kan.

Eva Örtegren
Socialdemokraterna


Svar till Gunnar Otterström

2020-03-06

Landskronas avgifter ligger lågt i förhållande till andra kommuner.
Förslaget som nu presenterats innebär att vi hamnar i nivå med jämförbara kommuner.
Fullmäktige har tidigare beslutat om att förbehållsbeloppet, dvs den summa omsorgsförvaltningens kunder ska ha kvar i börsen efter att hyran är betald, ska vara högre än det nationella beloppet. Vårt förslag innehåller ingen ändring av förbehållsbeloppet, vilket betyder att vi skyddar dem som har låga pensioner.

Ett exempel: Den som har en pension på 10 000 kronor efter skatt och en hyra på 4500 kronor betalar ingenting för varken larm eller andra insatser från omsorgsförvaltningen. Förbehållsbeloppet på drygt 5600 kronor gör att utrymmet att ta ut avgifter helt saknas. Det innebär alltså att i de flesta fall får inte de som tjänar upp till 159 000 kronor per år efter skatt några avgiftsökningar alls. De flesta av våra kunder ligger i det inkomstintervallet.

Gunnar Otterströms exempel stämmer alltså bara för dem som har högre inkomster och där man inte heller når upp till avgiftstaket som enligt förslaget är 2125 kronor i månaden.

När det gäller de föreslagna hyreshöjningarna på våra äldreboenden skyddar vi dem med låga inkomster. Årets hyreshöjning för dem som har en nuvarande hyra på t.ex. 4600 kronor blir 230 kronor. Bostadstillägget ökar då med 200 kronor så nettosumman blir 30 kronor i månaden i hyreshöjning för dem med inkomster upp till 199 000 per år efter skatt.

Det är självklart aldrig roligt att höja avgifter. Vi är stolta över att bo i ett samhälle där människor uppnår en allt högre ålder. Vi vill hålla en hög kvalitet i det vi gör och helst kunna utveckla denna ytterligare. För att detta ska vara möjligt måste vi se till att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Parallellt med detta ser vi över våra avgifter så att de ungefär motsvarar normalnivån i Skåne.

Den 16 mars träffas det Kommunala Pensionärsrådet. Då kommer omsorgsförvaltningen redovisa förslaget och dess konsekvenser i detalj.
 
Jan Allan Beer (L) ordförande för omsorgsnämnden.
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande för omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C) ersättare omsorgsnämnden, kommunfullmäktigeledamot


Öresund Runt-biljetten del 3

2020-03-05

Två gånger har Skånetrafiken kommenterat – men inte på minsta sätt brytt sig om att besvara frågan:
 – Varför vill Skånetrafiken inte längre sälja denna biljett, just i Landskrona?
 
Lämpligen då hos Pressbyrån, dvs det ombud vars byggnad Landskrona kommun uppförde för något år sedan just för att kunna fortsätta erbjuda bemannad service.
 
Att biljetten i fråga är en pappersbiljett har väl inte ett dugg med saken att göra, ändå?
Och som erbjudande går denna biljett tillbaka mer än ett kvarts sekel nu. Den fanns även innan första spadtaget för bygget av Öresundsbron hade tagits.
 
Sluta svamla – Skånetrafiken!
Återgå till försäljningsmetoderna på 90-talet eller ge Landskrona ett SVAR!
 
Är det kanske så att ombuden inte vill sälja dessa biljetter på grund av att Skånetrafiken inte vill ge ombudet någon avans?
Eller handlar det om ren och skär avoghet mot våran stad?
Landskronabor betalar f.ö. samma regionalskatt som andra i Skåne och bör därför få samma service gällande tågen!
 
Pontus Eriksson


Skånetrafiken - Öresund Runt

2020-03-05

Regionen diskriminerar Landskrona, Ystad, Eslöv med flera städer med att endast sälja Öresundrunt-biljetter i utvalda städer. Jag vill fråga Skånetrafikens kollektivnämnd var är likabehandlingsprincipen för medborgarna i hela Skåne? Samt, varför lyssnar Ni inte på kritiken som tusentals Skåningar framfört mot det nya biljettsystemet?
Hade ni inte haft monopol så hade er verksamhet varit konkursfärdigt. Inför reskassa och lär er att lyssna på den skånska befolkningen! Är Ni för dem?

Mats Karlsson

 


Välfärden en angelägenhet för alla

2020-03-04

Staten satsar 7,5 miljarder kronor extra för att värna välfärden. Trots att Landskrona Stad därigenom erhåller 23 miljoner så planeras extrema avgiftshöjningar inom (äldre)omsorgen!

Bland annat föreslås en hyreshöjning på våra äldreboenden med 15% under 3 år och därutöver den höjning allmännyttan (Landskronahem) årligen genomför. Räknat i kronor och ören kan det handla om runt 1000 kronor.

Trygghetslarm som hittills kostat 500 kronor (engångsavgift) vid anskaffning föreslås nu kosta 250 kronor per månad, dvs en årskostnad om 3000 kronor!
Det föreslås även höjningar för hjälpmedel, matkostnad mm.

Vi, representanter för de olika pensionärsorganisationerna i Landskrona och valda ombud i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), motsätter oss bestämt dessa nya avgifter och kraftiga avgiftshöjningar.

Låt de s.k. välfärdsmiljonerna i sin helhet, tillfalla omsorgen och räcker inte dessa, bör en riktad mindre skattehöjning genomföras, vilket är det mest rättvisa alternativet i förhållande till avgiftshöjningar. Landskrona har haft oförändrad kommunalskatt i mer än 30 år!

Landskrona den 4 mars 2020

Pensionärsorganisationerna i Landskrona
PRO, SPF och SKPF

gm/ Gunnar Otterström
ordförande PRO Samorganisation Landskrona

 


Strandvägen, Landskronas första ”gated community”?

2020-03-04

Grindsamhälle, ”gated communicy”, är en stadsdel eller ett bostadsområde, som är avskilt från omvärlden med någon form för inpasserande eller genomfart genom någon form av stängsel och vägspärrar. Som Strandvägen är idag.

Det är inte för ökande otrygghet som Strandvägen blivit inhägnat och otillgänglig för genomfart i norr och sydlig riktning. Sedan mitten av december är Strandvägen, norr om Exercisfältet, blockerad med staket och vägspärrar på grund av ett påbörjat VA-vägarbete där det tvååriga projektet inte tagit det minsta hänsyn till boende och fordonstrafik. Inte heller försöka att tillhandahålla en hjälpligt fungerande kollektivtrafik, kanske med mindre och smidigare bussar, under den två år långa ombyggnadstiden. De boende är hänvisad till ”anropsstyrd trafik” som skall beställas två timmar innan man önskar åka från en nedstängd busshållplats till en som är i drift. Omvänt när man skall hem igen. Om man orkar fortsätta vänta.

Problemet är att det inte fungerar i verkligheten. Inte ens personalen på Skånetrafiken, som skall ombesörja den ”anropsstyrda trafiken”, känner till vad anropsstyrd trafik innebär. Har inte fått någon information från Landskrona Stad, är oftast svaret. Många boende kan vittna om detta efter lååånga samtal med Skånetrafiken för att komma till tågstationen eller till centrum för att handla. Dessutom kan man endast ”anropa” mellan klockan 10.00-18.00 på vardagar. Inte helgdagar! Inte heller om man vill åka en tidig avgång med tåg eller har en sen ankomst. Eller varit på kvällsbesök hos någon bekant efter kl 18.00. Helger är uteslutet att åka med ”anropsstyrd trafik”. Finns ingen att tillgå!

Ett nytt problem som avstängningen bidragit till är att lastbilstransporter till boende på Strandvägen och i Borstahusen numera ofta sker via gång- och cykelleden längs nere vid sundet, parallellt med den avstängda vägen. Nattetid har även taxibilar och privata bilar hittat en ny olaglig framkomlighet. Farligt för gående och cyklister längs den kvälls- och nattetid oupplysta leden.

Genom ett antal olika insändare har Landskrona Stad upplysts om olika förslag till lösningar av problematiken och ifrågasatt varför projektet inte medger genomfart på halva vägbanan längs den stängda Strandvägen. Utan tvärtom har försetts med höga stängsel och vägspärrar som resulterar i kreativ uppfinningsrikedom för att hitta nya riskfyllda körvägar runt inhägnaden. Inte ens fotgängare kan passera vägarbetet utan hänvisas in i ett angränsande villaområdes gångstigar.

Så vad är det stadsmiljöchefen inte förstår när de boende upprepat önskar tillgång till kollektivtrafik. Den anropsstyrda trafiken fungerar inte i verkligheten, enbart i Skånetrafikens reklambroschyr. Landskrona Stad måste nu prioritera någon form av laglig och fungerande kollektivtrafik för de som bor längs Strandvägen under de två år som VA-vägarbetet skall fortgå. Och det är bråttom nu! Snart skall även Landskronaborna i centrum bada på cement i Borstahusen.

Benny Jönsson
Senior


Svar till Pontus Eriksson ang. Öresund Runt

2020-03-04

Öresund Runt är ett kampanjerbjudande som inte är tillgängligt för digital försäljning, utan säljs endast på Skånetrafikens kundcenter. Biljetten är en pappersbiljett som förses med datum innan resan påbörjas. Det går bra att köpa biljetten i förväg.

Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken


Fråga till Birger Sölverud

2020-03-03

Hej Birger,

Jag skulle gärna vilja veta mer om kostnaderna jämställt inkomsterna som Norra Borstahusen genererar. Det verkar som att du har just den kunskapen och det tycker jag du bör dela med dig när du även gör dessa påståenden. Kan du redovisa hur dina tankar går och peka på de faktiska skillnaderna?

Johan LaurinAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser