PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Så vill vi lyfta skolan

Svar på Lärarförbundets debattartikel: Hur vill partierna lyfta skolan?

Vi socialdemokrater anser att en bra skola är nyckeln till individens frigörelse. Förskolan är det bästa sättet att ge barn en chans att klara sig bra, inte bara i skolan utan även resten av livet. Från förskola till vuxenutbildning ska alla elever få möjlighet att utveckla sådant som självförtroende, förmåga till samarbete och samspel med andra.

Det är allvarligt att skolan i Landskrona under lång tid har blivit allt mer ojämlik. Barn med tuffa förutsättningar träffar färre behöriga lärare och får inte lika bra skolgång som barn som har goda förutsättningar med sig hemifrån. Därför måste resurserna fördelas så att skolor med störst behov kan ha fler anställda, mindre grupper och ge stöd i rätt tid.

Jag håller med Lärarförbundet gällande målet om att Landskrona bör nå Sveriges högsta utbildningskvalitet. För att vi ska kunna uppnå det så vill vi socialdemokrater i Landskrona ha skolor för barn och elever från olika stadsdelar för att stärka resultatet och likvärdigheten. Skolan skall vara en trygg miljö med fler vuxenresurser. Lärarna ska ha mandat att hålla ordning i klassrummen och skapa studiero. Landskronas skolor ska ha fler anställda och fokus på kunskap och studiero – inte vinstuttag.

Vi ska öka respekten för skolans personal, stärka jämlikheten i skolan och höja kunskapsresultaten i de skolor med absolut tuffast förutsättningar – så att alla elevers kunskapsresultat kan höjas.

Men under lång tid har treklövern inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero. Därför vill vi socialdemokrater riktar en särskild skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar, tillämpar mobilförbud på lektionstid, gör stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper. Vi behöver höja lärarlönerna och anställa fler lärare, ge särskilt stöd till elever som behöver det och stärka elevhälsan. Alla barn och unga skall även ha samma möjlighet att välja skola.

Framför allt ska vi ha en skola som ger alla barn stora möjligheter i livet. Elever som klarar skolan begår mycket sällan brott. Skolan ska vara som starkast där utmaningarna är som tuffast. Vi ska ha en välfärd som skapar trygghet i Landskrona.

Vi måste ha en politik som orkar prioritera för att komma åt samhällsproblemen i grunden. Därför är det lika viktigt att se till att barn klarar skolan oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Vi får inte glömma bort att det är i skolan som grunden läggs för resten av våra liv.

 

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).