Prisas för sin översättning

Vi noterar att Dorothea Liebel från Landskrona, har mottagit en översättningspremie av det österrikiska kulturministeriet. Dorothea Liebel översätter tyskspråkig litteratur till svenska.   Nu har hon uppmärksammats av det österrikiska kulturministeriet och erhållit en översättningspremie. Språkvetare och översättaren prisas för sin översättning av Laura Freudenthalers roman Spökhistoria (originalets titel Geistergeschichte) som kom ut på Lindelöws bokförlag […]

Författaren och översättaren Erik Andersson på biblioteket

Tisdagen den 14 februari kl. 19.00 kommer Erik Andersson, författare och översättare, till Landskrona stadsbibliotek för att prata om sitt arbete med att översätta de klassiska författarna James Joyce och J.R.R Tolkien. Under översättningsarbetet av Ringarnas herre och Ulysses förde Erik Andersson dagbok med funderingar kring alla de problem som dök upp, från det verkliga […]