Det kostar att effektivisera – ytterligare en miljon i avgångsvederlag

Landskrona stads förvaltningar har att förhålla sig till nya budgetramar inför 2021. Just nu arbetar organisationen för fullt med budgeten. Arbetet avslutas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i november. – Det handlar om att framtidssäkra välfärden. Vi kan inte räkna med att intäkterna växer i samma takt som vi historiskt har vant oss vid. Samtidigt […]

Klart för ny omorganisation på Stadshuset

Sverigedemokraterna tog som väntat parti för treklöverns förslag om en omorganisation som bland annat kommer att innebära att ett kommunalt koncernbolag ska bildas och att de kommunala bolagen som finns idag ska ingå i det samma. Beslutet togs efter votering i kommunfullmäktige i måndags. Det föregicks dock av en lång och livlig debatt. Efter en […]

Kommunal omorganisation återremitterad

Tidigare har den styrande treklövern i Landskrona presenterat ett förslag på en stor omorganisering i kommunen. Bland annat finns planer på att bilda ett koncernbolag som de kommunala bolagen ska ingå i. På måndagen togs förslaget upp i kommunfullmäktige men något beslut blev det inte. Istället blev det en minoritetsåterremiss eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville […]