Så många nyanlända anvisas till Landskrona under nästa år

Nästa år anvisas 309 personer till Skåne. Lund väntas få ta emot flest, 44 personer, vilket kan jämföras med Landskronas 9. Burlöv, Perstorp, Åstorp och Östra Göinge förväntas inte få några placeringar alls. Det var regeringen som den 5 oktober fastställde länstalen för mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen […]

Fördelningen av nyanlända

Vid beslut om kommuntal har Länsstyrelsen Skåne använt den statistiska fördelningsmodell som ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Där tas hänsyn till kommunernas: Befolkningsstorlek och befolkningsprognos Arbetsmarknadsförutsättningar Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) Nyanländas självbosättning Länsstyrelsen har beslutat att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i Landskrona till sju personer. […]

Ny fördelning av nyanlända invandrare

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av nyanlända invandrare för skånska kommuner. Antalet anvisningsbara platser för 2017 har sänkts från 3811 till 2793. För Landskronas del innebär det en sänkning från 85 till 77. – Jag kan konstatera att Länsstyrelsen tagit väldigt begränsad hänsyn till vad Landskrona gjort tidigare. Samtidigt är siffrorna acceptabla sett […]

Lättläst succé på bibblan

Succé direkt för bibliotekets satsning på lättläst för vuxna. Extrastolar fick bäras fram när författaren Ann Gomér i går förmiddags gästade stadsbiblioteket. Närmare 100 nyanlända hade bänkat sig för att lyssna till författaren från Häljarp som berättade om sitt liv och sina lättlästa böcker. Tydligt och artikulerat berättade Ann Gomér under en halvtimmes tid om […]

Betygen uppåt även för nyanlända

Även elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år lyckas allt bättre i Landskronas kommunala grundskolor. Som vi tidigare berättat så har medelbetyget, det så kallade meritvärdet, för årskurs 9 ökat och hamnar i år på rekordhöga 233 poäng. Under flera år har betygsstatistiken pekat uppåt i Landskrona och trenden håller i sig. […]