Alla gymnasielever i byarna får busskort

Från och med vårterminen 2021 får alla som bor i byarna runt Landskrona tätort gratis bussresor om de går på Öresundsgymnasiet.

Den 19 november skrev Landskrona Direkt om att gymnasieelever som bor i Landskrona stad får gratis resor när de studerar i exempelvis Lund och Helsingborg samtidigt som en del elever som bor i Häljarp måste betala för att studera på Öresundsgymnasiet i Landskrona. Nu har utbildningsnämnden, efter ett initiativärende av Socialdemokraterna, tagit beslut om att flytta avståndsgränsen för gratis busskort från sex till fyra kilometer. Detta innebär att de som bor i byarna runt tätorten nu får fria bussresor till skolan.

Gymnasielever räknas vara så pass vuxna att de ska kunna ta sig till skolan om de bor inom en radie på sex kilometer. Lagen säger dock att de som har mer än sex kilometer ska få skolresan betald. Detta har upprört socialdemokraterna som menar att det bland annat delar Häljarp på mitten. Något som Fredrik Menkus Wegbratt, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona bekräftade när Landskrona Direkt tog upp frågan i november.
– Det kan skilja sig på fem meter, sade Fredrik Menkus Wegbratt, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona och intygade att den ena eleven kan få ett skolkort medan grannen får betala.

Nu flyttas dock gränsen till fyra kilometer.
– Vi har valt att vara lite mer generösa i vår tolkning. Därför beslöt en enig utbildningsnämnd att flytta gränsen från sex till fyra kilometer, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutet innebär en merkostnad. Hur stor den blir exakt är dock svårt att sia om.
– Vi har räknat på detta och det rör sig om sex till tio elever till som kommer att få skolresan betald från och med skolstarten i januari. Ett kort kostar 7 600 kronor för ett år, säger Jimmy Sjöstedt, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen.

Det kan tyckas att det är en demokratifråga att alla eleverna i samma kommun har samma rättigheter. Men så är inte fallet.
– Nej. Man måste dra en gräns någonstans. Det här rör sig trots allt om praktiskt taget vuxna människor. Anledningen till att vi vill ha en generösare linje är att vi vill locka fler blivande gymnasieelever att studera på Öresundsgymnasiet i stället för att pendla till Lund eller Helsingborg, säger, Lisa Flinth.

Läs mer: Fria skolresor avgörs i meter

Till arkivet