Annons

Handlingsplanen för koloniområdena godkändes av politiken

Handlingsplanen för stadens koloniområde är godkänd av politiken.

Några större betänkligheter att klubba genom handlingsplanen för Landskronas koloniområde hade inte treklövern vid gårdagens kommunfullmäktige, detta trots att samtliga oppositionspartier, det vill säga S, SD och V försökte få gehör för en bredare samling och helhetssyn i frågan.

Annons
 

– Landskrona ska värna om sin kolonikultur och vara stolta över alla vackra och levande koloniområden som vi har. En koloni kan vara en möjlighet för den enskilde att få möjlighet till rekreation och en meningsfull fritid, anser Christine Lenander, fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet som menar att åretruntboendet i kolonierna även tangerar den i Landskrona förda bostadspolitiken.
– Men vi måste också värna om alla medborgares rätt till en trygg och bra bostad. Vi vill att det i Landskrona ska byggas fler bostäder, och då framför allt hyresrätter för låg- och normalinkomsttagare, säger hon.

V vill se fler kolonilotter
Vänsterpartiet la vid måndagen ett tilläggsyrkande som gick ut på att Landskronas 1400 kolonilotter i framtiden inte ska minskas utan rent av eventuellt kunna utökas.
– Om vi måste skära ner på de i dag befintliga koloniområdena, både ur stadsplanerings- och/eller miljöperspektiv vill vi se att det anläggs nya koloniområden. Vi yrkade på att det för varje kolonilott som försvinner ska det tillföras samma antal. Vi vill på sikt se att man planerar för och anlägger nya koloniområden i stadsnära miljöer, säger Christine Lenander.

Trots att samtliga partier sade sig värna kolonirörelsen i staden var detta ett förslag som ingen av övriga partier ställde sig bakom utan förslag fick se sig bortspolat med röstsiffrorna 26-2 och där S och SD valde att inte delta i beslutet.

Just hur det ska spolas i kolonierna i framtiden var annars det stora diskussionsämnet i rådhuset denna måndagskväll.
Stefan Olsson (SD) tycktes vara den politiker som gjort hemläxan bäst då han enligt egen utsago ägnat en veckas arbete åt att sätta sig in i frågan.
– Det här är en fråga som inte enbart berör kolonisterna. Den berör faktiskt en stor del av Landskronas invånare med tanke på historien med våra kolonier, inledde han sitt långa inledande anförande.

Stefan Olsson redogjorde sedan för sina nyvunna kunskaper kring BDT-filter och höjde flera varnade fingrar. Han menade att flera problem kommer att uppstå, kring allt från ekonomi, kvalitén på dagens stenkistor till hur dessa filter ska rengöras och installeras.
– Det kommer att kräva utökade resurser rent administrativt på kommunen och kanske rent av en ny avdelning på miljöförvaltningen för att upprätthålla standarden, förmanade Stefan Olsson och menade att BDT-filter i stora drag var tveksamt. På Kopparhögarna ansåg han det direkt förkastligt för att inte säga ”olagligt” då lerlagret där inte medger BDT-filter och menade att det måste utredas ytterligare.
– Det går aldrig att kontrollera tusen BDT-filter, motbevisa mig gärna, sa han och yrkade avslag på punkt 2 som gällde just filtret samt till punkten 1 som gällde att godkänna själva handlingsplanen.

Kalkylerna som finns i handlingsplanen var annat som en del av ledamöterna ställde sig frågande till.

Socialdemokraternas kommunalråd Fatmir Azemi saknade en bred diskussion och därmed en hållbar lösning kring handlingsplanen.
– Så har inte varit fallet. Vi har inte deltagit i diskussionerna kring handlingsplanen. Vi vet inte heller hur förankrad den är hos kolonisterna. Det gör att vi inte deltar i beslut, förklarade han.

Handlingsplanen antogs emellertid i sin helhet med röstsiffrorna 26-9 där S och V avstod att rösta.
Samma blev siffrorna på punkt 2, där det gällde att uppdra åt miljönämnden att förelägga kolonisterna på Kopparhögarna, Larvi, S:t Olovs vång, Gråen och Citadellet att installera BDT-filter.
Noterbart är att förslaget bygger på att länsstyrelsen och miljönämnden nu godtar lösningen.

Punkterna 3-5 avstod S, V och SD från att rösta vilket innebär bland annat att  Lundåkra stugområde nu anslutas till det kommunala avloppsnätet genom utbyggnad av ett internt nät till en kostnad av 6 miljoner kronor, att 15 miljoner kronor anslås åt de kolonister på Kopparhögarna som måste flytta på grund av föroreningar samt för att ersätta de kolonister som önskar lämna tillbaka sina kolonilotter till staden. Summan ska även täcka iordningställandet det förorenade området.

Läs mer: 

 

En kommentar till "Handlingsplanen för koloniområdena godkändes av politiken"

  1. Pingback: Sverigedemokraterna står upp för kolonisterna - SD Landskrona

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser