Annons

Hotel Öresund prisat

Årets vinnare av Landskrona stads stadsbyggnadspris blev Hotel Öresund Conference & Spa.

För 16:e gången delades idag Landskrona stads stadsbyggnadspris ut för att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå.  Årets vinnare blev Hotel Öresund Conference & Spa.

Annons
 

Som av en händelse hölls dagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden på nybyggda och nyligen invigda Hotel Öresund Conference & Spa nere på Stadskajen. En enig nämnd beslutade att utse hotellet till årets vinnare av Landskrona stads stadsbyggnadspris.
– Det är en stor satsning vi gjort och det är naturligtvis jättekul att få uppskattning för det vi gjort, säger en glad Göran Andersson, VD för Hotel Öresund.

Bland tidigare pristagare märks bland annat Internationella Engelska skolan med idrottshall, Västerpark samt Townhouse.

Stadsbyggnadsnämndens motivering:

Med Hotel Öresund Conference & Spa vitaliseras Landskrona med en ny central mötesplats för invånare och besökare. Dess betydelse för näringsliv och destinationsutveckling kan inte överskattas. Med ett starkt grepp i stadsutvecklingen och höga ambitioner hos alla inblandade förvandlas det tidigare trasiga och slitna Jönsaplan till ett attraktivt och värdigt stadsrum med kyrka, stadshus, hotell, bostäder, park, torg och kajer. Hotellbyggnaden ger tydligt uttryck för vår tid men samtalar även med vår historia genom anpassning till kyrkan mitt emot med sin fasad av tegel och natursten. Med bra material, väl avvägda proportioner och en omsorgsfull fasadutformning uppnås höga arkitektoniska värden till glädje för nutida och framtida Landskrona.”

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser