Annons

Gunlög Stenfelt fortsatt “borgmästare”

Kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt (L) fick förnyat förtroende att leda kommunfullmäktige.

Vid mandatperiodens första möte hade de nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna i stort sett endast en punkt att fokusera på och det var valet av kommunfullmäktiges ordförande. Gunlög Stenfelt som innehaft posten under den gångna mandatperioden fick fortsatt förtroende.

Gunlög Stenfelt blev den första kvinnan att leda kommunfullmäktige när hon valdes till dess ordförande 2014.
Vid måndagskvällens möte lovordades hon av sin partikamrat Lisa Flinth.
– Hon har skött uppdraget med bravur, sa hon och föreslog omval på Gunlög Stenfelt som kommunfullmäktiges ordförande. Ingen däremot. Lika enigt var det sedan när det gällde valet av förste vice ordförande, vilket även det blev ett omval på Daniel Pettersson (SD).
– Till andre vice ordförande föreslår vi Anna Fernebro (S), sa Jonas Esbjörnsson (S) och markerade att hon därmed var oppositionens val. Därmed består presidiet av två kvinnor och en man, vilket i sig är historiskt även det. Något Gunlög Stenfelt också påminde om när hon ödmjukt tackade för förtroendet att få leda församlingen fram til och med den 14 oktober 2022.
– Det är en viktig signal om att i Landskrona tar kvinnorna plats.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser