Annons

Debatt: Svar till Sven Svederberg angående sjukskrivningarna och rättssäkerheten

Per Nordlund från Landskrona är distriktsläkare och ger här sitt svar på Sven Svederbergs (C) debattartikel “Mer rättssäkert om försäkringskassan själva sjukskriver”

Jag är senior distriktsläkare men fortfarande verksam som distriktsläkare i den offentliga vården. Jag har också under många år varit fackligt aktiv i Läkarförbundet som huvudskyddsombud och aktiv i vår yrkesförening, Distriktsläkarföreningen.

Frågan om sjukskrivningarna är en fråga som ständigt dykt upp i vårt fack och Sven Svederberg föreslår att vi inte skulle kunna sjukskriva mer än 2-4 veckor och sedan skulle sjukskrivningsspecialister på Försäkringskassan ta över och att det skulle vara mer rättssäkert.

Sjukskrivningarna är en stor arbetsbörda särskilt för oss läkare inom Primärvården som står för merparten. Under senaste åren har det blivit allt svårare och det beror på att Försäkringskassans handläggare ständigt ifrågasätter våra intyg och begär tidskrävande kompletteringar. I synnerhet gäller detta sjukskrivningar p.g.a. psykiatriska diagnoser som ofta har sin grund i en orimlig arbetssituation och ibland också kopplat till en komplicerad hemsituation. Det drabbar framförallt yrkesaktiva kvinnor. Det är sådant som depressioner, stress- och ångesttillstånd eller om det pågått länge, utmattningssyndrom.

Våra intyg ifrågasätts allt som oftast av Försäkringskassans handläggare. Det hjälper inte att vi som sjukskriver följer riktlinjerna för sjukskrivning vid olika sjukdomstillstånd som Socialstyrelsen har utarbetat (på uppdrag av Försäkringskassan!). Försäkringskassan har förtroendeläkare till sin hjälp som mycket ofta går emot den bedömning som den sjukskrivande läkaren har gjort. De träffar inte ens patienten. De är avlönade av Försäkringskassan och mitt intryck är att de inte gärna sågar av den gren som de själva sitter på.

På grund av vår stora arbetsbelastning och den tid det tar för oss att göra sjukskrivningar finns det tankar bland distriktsläkarna att vi inte skulle sjukskriva längre än t.ex. tre månader och att sedan andra läkare vid Försäkringskassan eller företagshälsovården tar över. Det skulle kunna förbättra vår arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning och kanske också relationen till patienterna som inte alltid förstår att den sjukskrivning vi gör måste godkännas av Försäkringskassan. Att det inte är vi som beslutar. Å andra sidan är en sjukskrivning en mycket viktig fråga för våra patienter, och att det är vi som känner patienterna bäst och därför mest kompetenta att göra en bedömning. Man kan se det som att vi är deras ombud. Naturligtvis ska vi genom fortbildning fortlöpande ha en hög kompetens inom området.

Min uppfattning är att det finns inget snabbfix för detta som t.ex. att Försäkringskassan anställer ”sjukskrivningsspecialister”. Det är inte heller någon lösning för att råda bot på de många sjukskrivningarna eller att ge ökad rättssäkerhet. Det är självklart att om sjukskrivningarna görs av läkare anställda av Försäkringskassan så blir de jäviga. Jag tror att man måste försöka gå till roten på problemet, som ofta är en orimlig arbetssituation för den drabbade och otillräckliga krav på arbetsgivarna.

Sven Svederberg hänvisar till en modell från Österrike och Holland där han säger att försäkringskassan sjukskriver och att det skulle öka rättssäkerheten. Jag förutsätter att han menar för patienten. Det finns stora olikheter mellan försäkringssystemen i Österrike och Holland jämfört med i Sverige. I Holland ligger ansvaret för sjukersättningen under en tvåårsperiod hos arbetsgivarna. Det är arbetsgivaren som står för sjukersättningen! När detta system infördes minskade sjukskrivningarna till hälften och de som var sjuka kom snabbare tillbaka i arbete. De blev kanske inte friska snabbare men de kunde arbeta efter förmåga och kom snabbare i arbete igen. Vem som sjukskriver vet jag inte men jag tror att det kan vara olika, familjeläkare eller företagsläkare. Om en liknande reform föreslogs i Sverige så skulle det bli ett ramaskri från arbetsgivarorganisationerna trots att individen, samhället och även arbetsgivarna skulle tjäna på det!

Per Nordlund, Landskrona, distriktsläkare och politiskt oberoende

 

Missade du Sven Svederbergs debattartikel så återfinns den här

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

  

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser