DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Mer rättssäkert om försäkringskassan själva sjukskriver

Sven Svederberg sitter i kommunfullmäktige på Centerpartiets enda mandat. Idag drar den tidigare läkaren en lans för sin kollegor inom det offentliga, nämligen polisen.
71-årige Venbon Sven Svederberg toppar Centerpartiets valsedel till kommunfullmäktige.

Svenska läkare har många olika roller i sitt arbete. Men det finns två roller som är helt oförenliga, dels den behandlande rollen med patienten i centrum och dels vid sjukskrivning när läkaren företräder staten. Det är ungefär samma sak som om samma jurist vore både åklagare och försvarare.

Patientens förväntan på läkaren är att hen ska göra allt i sin makt för att patienten ska bli frisk är rimlig. Kan inte patienten arbeta pga sin sjukdom tas diskussion om sjukskrivning upp.

Tidigare var en av läkare underskriven sjukskrivningsblankett det samma som en utbetalningsavi men så är det inte längre. Efter sjukintyget kommer krav på ny blankett där den behandlande läkaren ska i detalj beskriva
sjukdomen och på hur sjukdomen är kopplad till arbetsoförmåga.

FK har skrivit manualer för hur ett sjukintyg ska skrivas och undervisat svenska läkare i konsten att skriva sjukintyg men det är inte helt enkelt att hålla över 40000 läkare uppdaterade. Därför kommer rätten till ersättning i hög grad vara kopplad till den läkare Du träffar. Risken finns att när FK skickar en förfrågan om intyget och finns inte läkaren på plats vilket tidsmässigt påverkar både utredningen och utbetalningen.

Det finns ett antal länder som skiljer den behandlande rollen från den sjukskrivande rollen t.ex. Österrike och Holland. Den behandlande läkaren kan sjukskriva patienten under ett par veckor. Sedan tar FK ́s egna läkare
över ansvaret för sjukskrivningen fram tills dess patienten är arbetsför medan patientens familjeläkare fortsätter med vård och behandling.

Jag skulle vilja föreslå att FK inrättar nya tjänster – specialister i försäkringsmedicin – som ska vara Försäkringskassans egna sjukskrivande läkare. Dessa läkare kommer att vara bättre rustade inför den ofta komplexa bedömningen av när sjukdomen är kopplad till arbetsoförmåga och därmed rätten till sjukersättning. Rättssäkerheten för den enskilde borde också vara bättre tryggad.

Mitt förslag är att en läkare oberoende av specialitet skulle få sjukskriva under 2-4 veckor och sedan tar FK ́s egna läkare över. Denna förändring skulle innebära att FK ́s egna läkare ska stå för sammanställningen av
medicinskt underlag, kompletterande undersökning, värdering av patientens arbete och bedömning av arbetsoförmåga. Om patienten inte kan återgå i arbete skriver hen ett sjukintyg.

Med dagens lagstiftning kommer en läkare anställd av FK och som träffar en patient att vara jävig. En förändring av lagstiftningen kommer att vara nödvändig.

Sven Svederberg
Centerpartiet Landskrona
Specialist i Allmänmedicin fd förtroendeläkare

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet