Statsvetare inviger hösten på Borstahusens Museiförening (inställt)

Anders Persson är doktor i statsvetenskap vid Köpenhamns och Lunds universitet och skulle varit föredragshållare på Pumphuset men när regeringen kallar har programmet fått ställas in. Foto: Pressbild
Anders Persson är doktor i statsvetenskap vid Köpenhamns och Lunds universitet och han är förste man ut att hålla föredrag på Borstahusens Museiförening i höst.
Foto: Pressbild
Uppdaterad 2018-08-28

Borstahusens Museiförening fortsätter med sina populära arrangemang på Pumphuset. Under hösten kan besökarna ta del av allt från yoga till föreläsningar om Asien.

Höstens program inleds den 4 september då statsvetaren Anders Persson håller ett föredrag under rubriken  ”Kan Trump skapa fred i Nordkorea?”. Anders Persson är doktor i statsvetenskap vid Köpenhamns och Lunds universitet med fokus på Israel-Palestinakonflikten. Han är också expertkommentator på SVT, SR och TV4 i samma ämne. Han har under de senaste åren gjort flera resor till Asien, bland annat till Nordkorea 2016.

Den 18 september berättar Eva Weibull om viryayoga, en variant av hathayoga. Alla hälsas välkomna och de hugade bör ta med sig en egen matta.

Den 9 oktober bjuds det på musik i restaurangen. Det är Ingela Wahlgren och Rune Lindqvist som bjuder på franska visor och chansons under rubriken ”Under Paris himmel.” Sångerna framförs på svenska men med en härlig fransk stämning.
De båda har samarbetat i mer än 15 år och deras program ger alltid positiv respons. De är kända för den nära publikkontakten och den glädje de sprider på sitt unika sätt, med sina uppskattade program.

Den 20 november kommer den före detta ambassadören Börje Ljunggren för att tala om ” Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna.”
Börje Ljunggren har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina, och i mitten på 1990-talet ambassadör i Vietnam. 1978 öppnade han ambassadkansli och biståndskontor i Laos. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning.

En vecka senare, den 27 november är det säsongsavslutning och på programmet står något som många ser som en framtida skapelse men som redan finns runt omkring oss. Det är professor Anders Tingström som kommer och berättar om ”Mänsklig och artificiell intelligens – likheter och skillnader.”
Anders Tingström är professor och överläkare vid Lunds universitet. Han ger oss en uppdatering på mycket aktuellt forskningsområde. Traditionellt sett handlade artificiell intelligens om automatisering för att ersätta muskelkraft, nu handlar det mer om att ersätta tankekraft. AI finns i vår vardag bland annat i form av sökmotorer, automatisk översättning och röststyrning i telefoner.

Alla program äger rum på tisdagar och börjar klockan 19.00 utom yogan som börjar klockan 18.30.

Programmet på Pumphuset 4/9 med statsvetaren Anders Persson är inställt!

Anders har blivit kallad till ett möte i regeringskansliet om Mellanösternfrågor. Han måste prioritera detta! Anders kommer vid ett senare tillfälle!, meddelar Birger Olsson, sekreterare i Borstahusens Museiförening

 

Till arkivet