Konst i Koppargården

Utomhus vid Koppargården 5 är du välkommen att skapa konst den 17-20 juli,
Utomhus vid Koppargården 5 är du välkommen att skapa konst den 17-20 juli.

Hur tycker du att offentlig konst ska se ut? Den 17-20 juli har du möjlighet att tycka till i frågan. Då skapas två stora skulpturer i Koppargården och det är de som deltar som får bestämma hur de ska se ut.

Projektet kallas Konst i Koppargården och arrangeras av LAB, aktivitetshuset för unga tjejer som håller till i området, samt Landskrona museum.

– Tanken är att barn och unga ska få möjlighet att prata om offentlig konst och även själva testa på hur processen kan se ut, från skiss på papper till en färdig skulptur som i slutändan kanske blir större än de själva, berättar Karolina Degerman, verksamhetsutvecklare på LAB.

Konstnären Gertrud Alfredsson finns på plats alla dagar för att vägleda barnen. Dessutom erbjuder museets skaparverkstad Ateljé Nell skulpturworkshops i den något mindre skalan under onsdagen och torsdagen. Där har du möjlighet att bygga en skulptur som du sedan kan ta med dig hem.

Första dagen, den 17 juli, har fokus på idéarbete. Det är här de skisser som sedan ska bli den färdiga skulpturen skapas. Under den andra och tredje dagen, 18 och 19 juli, ligger fokus på skulpturbyggnation. Den 20 juli avslutas allt med en festlig vernissage där alla bjuds in till att se vad som skapats under veckan. Under invigningen kommer även Samband, Lunds sambaskola att spela. Konst i Koppargården är gratis att delta i och alla är välkomna. Aktiviteten finansieras av det statliga stöd som kommunen har tagit del av för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter.

Konst i Koppargården är inte bara ett fyradagars-evenemang utan kan även ses som en förstudie.  

– Vi vill testa att se hur det är att arbeta på det här sättet. Koppargården, och Karlslund i stort, står inför stora förändringar de närmaste åren. Vi är en grupp som tillsammans arbetar för att barnen ska få sätta sina permanenta spår i den offentliga utsmyckningen av området i framtiden, säger Karolina Degerman.

17/7               Idéverkstad kl. 13.00-16.00
18-19/7         Skulpturbyggnation 13.00-16.00
20/7              Festlig invigning/vernissage 14.00-16.00
Plats:             Koppargården, i närheten av multiarenan (Koppargården 5), Landskrona

Till arkivet