Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Satsning på Norrestad tar fart

Såhär tänker sig Landskronahem att deras nya huvudkontor ska se ut. Höghuset till höger, Koppargården 1, kommer också med all sannolikhet att få ett helt nytt utseende.

På fredagen presenterade Landskronahem storslagna planer för Kopparängen och Silverängen. En del ska renoveras och annat ska rivas. I de inledande planerna ingår även ett stort fastighetsköp för 50 miljoner kronor.

Annons
 

Som Landskrona Direkt skrev redan på fredagsmorgonen så är stora förändringar att vänta i Karlslundsområdet. Bland annat kommer Landskrona Scool of Sports att flytta till nya lokaler samtidigt som Landskronahems huvudkontor kommer att flytta till Norrestad. Men mycket mer än så är på gång.
– Det åtgärdspaketet som vi presenterar idag är en del av den resa som påbörjades 2015 med de nya ägardirektiven för Landskronahem, säger det allmännyttiga bostadsbolagets styrelseordförande Kenneth Håkansson (-)
– Det stämmer. Vi har nått påtagligt bra resultat för området centrum och Öster. Nu är vi redo för nästa utmaning, att ta oss an Karlslundsområdet på allvar. De insatser som gjorts i området tidigare han gjort mer skada än nytta. Det har varit som att sätta plåster på för stora sår. Men nu är det dags. Målet är att det ska bli tryggt att bo i området och att de familjer som utvecklas ska vilja bo kvar. Därför kommer vi i framtiden att se såväl bostadsrätter som hyresrätter i området. Men det är ett strukturellt arbetet som kommer att ta lång tid, säger Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)

I åtgärdspaketet ingår ett köp av de fastigheter som idag ägs av Hemsö, ett köp som kostar 50 miljoner kronor och som vice ordförande i Landskronahem, Jenny Tillander (S) ställde sig tveksam till i en tidigare artikel. Kenneth Håkansson är dock inte det minsta orolig.
– Det är ju inte bara husen vi köper. Vi kommer åt mycket mark som vi i framtiden kommer att bygga på. Det är en investering för framtiden, säger han.

Tanken är att Landskrona School of Sports flyttar till sina nya lokaler i augusti då höstterminen startar. Efter utflyttningen renoveras skollokalerna som sedermera ska inhysa Landskronahems nya huvudkontor, en flytt som är beräknad till kommande årsskifte.
– Allt kommer inte att vara klart då men det har kommit så långt att vi kan börja flytta in, säger Landskronahems VD Mikael Forsberg.

Denna byggnad kommer att inhysa mer än Landskronahems huvudkontor.
– Här kommer vi att ha plats för de föreningar som idag finns i vad som för kallades Föreningarnas hus. Och här kommer med all sannolikhet även polisen att ha lokaler, fortsätter VD:n.

Flytten av föreningarna innebär att ”Föreningarnas hu” kommer att rivas och samma öde kommer två fastigheter som tidigare varit en vårdcentral och ett korttidsboende för äldre.

När det kommer att byggas nya bostäder, bostadsrätter, radhus med mera är inte klart ännu.
– Det är ett flertal aktörer som är inblandade. Det ligger längre fram. Detta är det första steget, avslutar Kenneth Håkansson.

Landskronahems VD Mikael Forsberg visar en illustrerad bild över hur man tänker sig området. Styrelseordförande Kenneth Håkansson tittar på.

Koppargården sett från nordost.

Läs mer: Landskronahem i ny storaffär – flyttar kontoret till Norrestad

En kommentar till "Satsning på Norrestad tar fart"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Landskronahem i ny storaffär – flyttar kontoret till Norrestad

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser