Strid om kommunalt kontorshus

En politisk strid har blossat upp kring huruvida kommunen ska äga ett kontorshus eller inte. Jag säger L, M, MP och SD medan S är emot investeringen.
En politisk strid har blossat upp kring huruvida kommunen ska äga ett kontorshus eller inte. Ja, säger L, M, MP och SD medan S är emot investeringen och menar att detta inte är en kommunal angelägenhet.

Fastigheten Hermelinen, som ligger vid Östervångsplan vid Landskrona station, köps av Landskrona stad för 21 miljoner kronor. Det beslöt en oenig kommunstyrelse idag.

Fastigheten som tidigare huserat Försäkringskassan och som fram till att Weibullsholm blir inflyttningsklart är bas för företagshuset Linc, anses vara ett ”strategiskt köp” för att staden ska kunna styra över området.
– För att kunna råda över planeringen av kopplingen mellan handelsområdet Weibullsholm och stationen är fastigheten en viktig del av processen, sa stadsdirektör Christian Alexandersson, härom veckan när frågan var uppe i KSAU.

När frågan idag låg på det 13 ledamöterna i kommunstyrelsen visade det sig att de fem socialdemokraterna inte tyckte det var den bästa av idéer att avsätta 21 miljoner skattekronor för att bli ägare av ett snart tomt kontorshus.
– Landskrona väljer i dag att spekulera i kontorsfastigheter utan att staden har behov av detta, säger Jonas Esbjörnsson, kommunalråd (S).

– Den borgerliga kommunledningen har valt att sälja ut nästan halva Landskronahem med anledning att vi inte ska äga bostäder gemensamt men nu ska vi istället äga kontorslokaler som vi inte har något behov av i dagsläget, fortsätter han och poängterar att kommunen har en skyldighet att se till att invånarna har tak över huvudet. Men att det inte är en kommunal angelägenhet att hyra ut kontorslokaler.
– Vi menar att det är viktigare för kommunen att ha en allmännytta som gör nytta för ungdomar ska kunna flytta hemifrån och bostäder för vanligt folk än att kommunen ska äga tomma kontorslokaler, säger han och avslutar med ett litet räkneexempel.
– 21 miljoner motsvarar cirka 35 lärare eller 58 undersköterskor i välfärden.

Kommunledningen och sin sida menar att fastigheten skulle lämpa sig väl för ett flertal olika kommunala verksamheter. Andra användningsområden som är möjliga är butik, restaurang, vårdcentral med flera.

Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för avgörande.

Andra frågor som var uppe på KS-dagordningen var blanda annat sjukhuskvarteret, livsmedelsaffär i Borstahusen och BoKlok-lägenheter i Häljarp. Här gick det som vi skrev redan för 14 dagar sedan i artikeln – Landskrona växer så det knakar.

Till arkivet