Landskrona växer så det knakar

Om ett par år kan sjukhuskvarteret komma att se helt annorlunda ut med blanda annat ett höghus och flera radhus på området, skrev vi 2018 och den bildtexten kan vi låta stå kvar.
Om ett par år kan sjukhuskvarteret komma att se helt annorlunda ut med blanda annat ett höghus och flera radhus runt den gamla överläkarvillan som kommer att inhysa ett antal bostadsrätter.

Vid måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ett flera utvecklings- och tillväxtprojekt att behandlas. Exempelvis planeras det för nya bostäder i Häljarp och vid lasarettet, en livsmedelsbutik på Säbyholm och ett köp av en stor kontorsfastighet vid stationsområdet.

– De ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag visar återigen på att det finns ett stort intresse från externa aktörer att satsa i Landskrona, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör.

Köper kontorshus för 21 miljoner
Landskrona stad har för avsikt att köpa fastigheten Hermelinen 1 vid Landskrona station för 21 miljoner kronor. I dagsläget hyr Landskrona stad fastigheten och driver företagshuset Linc för nyföretagare i byggnaden. Fastigheten har en areal om 4223 m2 och en lokalyta om 1500 kvadratmeter. Söder om fastigheten pågår ett planarbete för ett nytt handelsområde. Genom området finns redan förslag på en bussgata från handelsområdet i söder upp mot stationsområdet.
–  För att kunna råda över planeringen av kopplingen mellan handelsområdet Weibullsholm och stationen är fastigheten en viktig del av processen, menar Christian Alexandersson.

Idag är fastigheten en väl fungerande kontorsfastighet och kommunen menar att den skulle lämpa sig väl för ett flertal
olika kommunala verksamheter. Andra användningsområden som är möjliga är butik, restaurang, vårdcentral med flera.

Livsmedelsbutik utmed Hälsingborgsvägen 
Mims Invest, som tidigare har förvärvat fastigheterna där butiker som Willys, Dollarstore, Elgiganten och Rusta nu har sin verksamhet, föreslås få option på fastigheten Betfröet 1 vid den sydvästra kvadranten vid den nya rondellen utmed Hälsingborgsvägen och Kung Hans väg. Planen är att anlägga en livsmedelsbutik med en hög kvalitetsambition.
– Vem som ska driva butiken vet jag inte idag, säger Christian Alexandersson.

Klart är dock att Landskrona stad ställer krav på att byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalité i utförande och materialval anpassat till etableringsområdet. Optionen gäller i 6 månader och om Mims Invest väljer att utnyttja den så går marken loss på 5,1 miljoner kronor.

16 våningshus granne med lasarettet
Nyligen gav en enig stadsbyggnadsnämnd klartecken till ny detaljplan för Sjukhuskvarteret.
På måndag kommer frågan upp i KSAU.
– Detta kommer att ge ny energi till området, understryker stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

Detaljplanen ger ett bevarandeskydd åt den gamla överläkarvillan.
– Villan med sitt fina tegelarbete är ett arkitektoniskt smycke i området.

Planen medger byggande av radhus i två plan samt ett nytt punkthus i 16 våningar.
– Det innebär även ett borttagande av utfartsförbudet mot Kvarngatan så att ambulanser till sjukhuset får bättre access.
Om planen antas kommer Landskrona Stadsutveckling AB att kunna teckna avtal med en byggherre som kan förverkliga dessa under 2019.

Fler bostäder i Häljarp
Sedan tidigare finns utbyggnadsplaner för hyresrätter i anslutning till Flygeltofta Gård i Häljarp. Nu planeras också för fler bostäder i byn, där Bo Klok vill bygga bostadsrätter/äganderätter i form av radhus, parhus och flerbostadshus. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på måndag ett markreservationsavtal med Bo Klok.  Området som omfattar cirka 3 hektar ligger norr om Landskronavägen i Häljarp.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg gläds åt det fortsatt höga utvecklingstempot i kommunen och menar att det även är viktigt att jobba proaktivt med planarbete på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Det finns en fortsatt stor efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter vilket är en förutsättning för byggnationerna och förvärven, avslutar han.

Till arkivet