Kvarnstenar på export från Landskrona

Tre av de fyra kvarnstenar som hittades i Regeringsgatan under förra veckan. Nu tror en del av den lokala expertisen att det kan ha funnits ett upplag för kvarnstenar på platsen.
Tre av de fyra kvarnstenar som hittades i Regeringsgatan under förra veckan. Nu tror en del av den lokala expertisen att det kan ha funnits ett upplag för kvarnstenar på platsen.

Förra veckans arkeologiska fynd i Regeringsgatan har engagerat. Landskrona Direkt har varit i kontakt med tre kvinnor som grävt lite mer i ämnet och samtliga lutar åt att det funnits ett kvarnstensupplag på platsen.

– Jag har tittat på kartor från 1751 och 1759-60 men kan inte se att det legat en mölla/kvarn i eller vid kvarteret Jäntan, säger Carita Hermansson vid Minnesbanken på Landskrona museum

På de kartor hon tittat på finns möllor utmärkta men inte på platsen där de fyra kvarnstenarna hittades i förra veckan.
Det har funnits en lite länge ut på Östergatan, troligen ungefär strax innan Östergatan möter nuvarande Föreningsgatan, säger hon.

Ett vittnesmål från tiden det begav sig är självaste Carl von Linné som med häst och vagn besökte Landskrona den 7-8 juli 1749. I hans ”Skånska resa” står följande att läsa: ”Kvarnstenar lågo utanför bägge tullportarna i stor myckenhet att säljas så i landet som utom. De voro tagne ifrån Höör och Stranstorp vid Ringsjön…”

– Kvarnstenarna från Höör var en handelsvara som båda användes lokalt och som gick på export från Malmös och Landskronas hamnar, det var alltså en storskalig handel. I Höör är ju stenbrotten kända sedan medeltiden och sandstenen har använts till kvarnstenar men också som byggmaterial i bland annat Lunds domkyrka och i  den ”Nya staden” i Landskrona, berättar Lena Hector, stadsantikvarie.

Ylva Nordberg som häromåret gjorde den 50-sidig skriften ”Kvarnar i Rönnebergs härad” berättar att det i slutet av 1700-talet fanns sju väderkvarnar och en kombinerad vatten- och väderkvarn i Landskrona. Den enda kvarn som idag finns kvar inne i Landskrona är den Vetterlindska möllan, passande nog på Kvarntorgsområdet.
– Många kvarnar är inte dokumenterade. Flera var kortlivade då möllorna var lättantändliga dels på grund av mjölet men också när blixten slog ner.

Ylva Nordberg skriver i sitt häfte om borgmästare Madtz Nielsen, som på 1660-talet bodde vid torget och som bedrev en omfattande handel med kvarnstenar.
– Skulle jag ge mig på en gissning om fynden i Regeringsgatan så tror jag mer på att det varit ett upplag för kvarnstenar.

Att man hittat stenarna i ”arbetsposition” tyder även på det, menar hon.
– Hade det varit en mölla på platsen så hade stenarna vid exempelvis en brand fallit från en höjd och då knappast varit hela,  men kanske framförallt inte ramlat så att de hamnade exakt mitt över varandra, funderar hon.

Läs mer: Antik kritpipa upphittad utanför e-ciggaffär

Till arkivet