Antik kritpipa upphittad utanför e-ciggaffär

Vid grävarbeten i samband med förändringar vid rondellen 33 lågor har bland annat fyra gamla kvarnstenar hittats. På bilden syns tre av dessa.
Vid grävarbeten i samband med förändringar vid rondellen 33 lågor har bland annat fyra gamla kvarnstenar hittats. På bilden syns tre av dessa.

Gammalt möter nytt. Vid grävarbetet i samband med ombyggnaden av rondellen 33 lågor gjordes igår och idag en del fynd i Regeringsgatan. Bland annat hittades en gammal kritpipa i marken rakt utanför Vapor Store och på platsen har även stenfundament, keramik samt fyra kvarnstenar grävts fram.

Bo Bondesson Hvid, arkeolog vid CMB uppdragsarkeologi är en av två arkeologer som sedan igår övervakar arbetet.
– Kvarnstenarna låg på en stenränna, säger han och visar upp en skiss över fyndens placering.  Han uppskattar dessa vara från 1600-1700-talet.

Landskrona Direkt ringer upp stadsantikvarie Lena Hector och berättar om fynden.
– Nu har jag inte tillgång till något material här jag befinner mig nu men vill dra mig till minnes att Carl von Linné  under sin skånska resa berättar om platsen och att det då eventuellt kan ha bedrivits handel  med kvarnstenar vid Österport, säger hon som en trolig möjlighet.
– Dessa fynden måste jag naturligtvis titta närmare på.
 
Kommunalråd Torbjörn Brorsson, (M), är även arkeolog och han har tillsammans med andra kollegor författat en rapport om bebyggelselämningar och vallgravsanläggning vid Österport.
Det var ett hantverkskvarter i området. Att det ska ha funnits en kvarn eller någon typ av försäljning av kvarnhjul känner jag inte till, säger han.
– Mycket i området har sedan tidigare schaktats bort.Riklig förekomst av bränningsstöd som använts vid keramikframställning har påträffats på Jäntan, som i dag utgör en parkeringsplats. Keramiken dateras från 1400-talet fram till modern tid, men den absoluta majoriteten av fynd har förlagts i 1400- och 1500-talen.

Inne i e-ciggaffären Vapor Store har man under dagen följt arbete i gatan med stor nyfikenhet.
– Lite kul att de hitta en kritpipa rakt utanför. Det är många som nyfiket stannat upp och följt arbetet i gatan, säger affärsföreståndaren Johan Nilsson.

Arkeolog Bo Bondesson Hvid, visar hur stenarna var placerade ovanpå varandra vid fyndplatsen. I bakgrunden syns förövrigt en igenfylld vallgrav som fanns på platsen.
Lämningarna av Österport ligger på gräset intill Regeringsgatan.
– Platsen för Österport är ungefärlig. Den har flyttats något, säger Torbjörn Brorsson, kommunalråd och arkeolog.

 

Till arkivet