Annons

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd

Tunga besked från politikerna om de äldres aktivitetsstöd. Fullmäktiges beslut gäller. Gör om, gör rätt är beskedet till fritidsnämnd och förvaltning.

Den minnesgode läsaren kommer ihåg Björn Wiklunds medborgarförslag som ledde till en motion från Vänsterpartiet som senare också antogs av fullmäktige och som gick ut på att ge aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter. Ett år gick och Björn Wiklund började efterlysa stödet.

Annons
 

Av oklara anledningar, möjligen kostnadsmässiga, hade motionen fastnat hos fritidsnämnden.
Fritidsnämndens ordförande, det tidigare moderata kommunalrådet Birgitta Persson (M) sa strax innan jul till Landskrona Posten att hon inte gillade motionen och inte kunde se om den skulle verkställas.
Jag kan varken säga ja eller nej. Vad menar de egentligen med motionen? Ska alla pensionärer som är med i en förening ingå så blir det hiskeligt dyrt, sa hon till tidningen och menade att man fick gå tillbaka till fullmäktige när utredningen är färdig.
– Vill de ha igenom beslutet får vi ha mer pengar, eller att man prioriterar bort något annat, sa hon.

Ett uttalande som kan tyckas vara anmärkningsvärt och rent av ett åsidosättande av de demokratiska spelreglerna. Vad står på tur härnäst? Ska hamnbygget i Borstahusen ändras? Landskrona Direkt kontaktade stadens ledande politiker strax innan helgfirandet tog fart.

Gör om gör rätt – politiken överens
Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) var på semester och hade därmed inte tillgång till handlingarna i ärendet. Han var dock väldigt tydlig på en punkt.
– De besluten som tas i kommunfullmäktige ska följas. Det är fullständigt glasklart. Men sedan är frågan om hur genomförandet ska ske. Där kan det finnas många aspekter som gör att det kan dra ut på tiden.
När Landskrona Direkt hävdar att det inte finns mycket utrymme till olika tolkningar i motionen svarar Torkild Strandberg snabbt.
– Ibland kan något verka hur tydligt som helst och ändå så finns de oftast någon som har många frågor att ställa.

Även Stefan Olsson (SD) hade gått på semester men var tydlig i ärendet.
– Fullmäktiges beslut ska gälla, annars kan vi skippa alla beslut i fullmäktige och låta förvaltningscheferna fatta alla beslut på nämndsnivå. Vill påminna de som åsidosätter fullmäktiges beslut, som är beslutande församling, att de jobbar i en politisk styrd organisation, där eget tyckande och tänkande inte får komma i konflikt med politiskt fattade beslut, oavsett vad man tycker om besluten. Gör om gör rätt, sa han.

Birgitta Perssons efterträdare på den moderata kommunalrådsposten, Torbjörn Brorsson, har en viss förståelse för att processen dragit ut på tiden men har tvärtemot sin partikollega en klar ståndpunkt att beslutet ska genomföras.
– Självklart är det så att de olika nämnderna och förvaltningarna måste leva upp till  kommunfullmäktiges beslut och följa de beslut som tas där. Att man inte ändrar regelverket över en natt har jag full förståelse för men att låta det gå ett helt år är givetvis inte OK. Sen har jag förståelse för att fritidsnämnden vill avvakta eftersom de ser över hela bidragssystemet och nytt reglemente är ju på gång och kommer klubbas under början av 2018.

– Det är bra att medborgare och media påtalar detta och ärendet måste komma till beslut snarast och det lär det göra nu. Sen får vi se vad detta kommer att kosta. Fritidsförvaltningen har gjort ett bra jobb med att erbjuda seniorgympa på Puls Arena men det som efterfrågas i motionen är ju mer än så. Att vi ska ta pengar från ungdomsidrotten är uteslutet ur mitt perspektiv och det är ju till våra ungdomar som vi behöver satsa så mycket vi kan. Dock har ju våra äldre också rätt till friskvård och det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Det här måste bara lösas på något sätt och i och med beslutet i kommunfullmäktige så har vi inget val. När jag fått se prislappen så får vi diskutera hur det ska bekostas, menade Torbjörn Brorsson.

Oppositionen är överens med de styrande om att beslutet ska genomföras.
– När ett beslut är fattat i kommunfullmäktige så förväntar jag mig att det arbetet sätts i gång och skulle det visa sig att detta inte skulle gå på grund av ekonomi förväntar jag mig att man vänder sig till kommunstyrelsen för en utökad budget, svarade Jonas Esbjörnsson (S) och är överens med de övriga kommunalråden.
– Det beslut som vi fattade i kommunfullmäktige är det som är beslutat och ska genomföras. Sen måste det finnas en uppföljning om hur det fungerar.

Det man kan undra kring är motionens beredande i den kommunala organisationen. För trots att det tog nära nog tio månader från inlämnandet till att den senare antogs i november 2016 så fanns ingen kostnadsberäkning med. Landskrona Direkt har efterfrågat beslutsunderlaget/handlingar i ärendet men inte fått oss detta tillsänt. Något som Jonas Esbjörnsson också sätter fingret på.
– Jag vet inte vad det kommer att kosta och vad jag vet så har denna frågan inte varit ett aktuellt ärende i budgetberedningen.

Läs mer:
Det dribblas med de äldres aktivitetsstöd

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser