Annons

Politiken eniga om torghandeln

Rådhustorget en onsdag vid lunchtid. Kanske inte så levande men ordning och reda råder.

Torghandelns vara eller icke vara i Landskrona har sats på sin spets på sistone. Inte minst sedan en av handlarna, Tom Larsen, som sålt blommor på Rådhustorget i 23 år, i en artikel här på Landskrona Direkt gått ut och sagt att han nu överväger att sluta. Tjänstemän har kommit till tals så även torghandlare och dess representanter men var står stadens politiker i frågan? Vi har talat med de fem kommunalråden och återkommande är att det ska vara rent och snyggt samt ordning och reda på torget.

Annons
 

Under flera års tid har det förts en diskussion om att torghandeln behöver förändras, detta föranlett av ”klagomål på utbud, utseendet och skötsel” . Detta upprepade bland annat stadsmiljöchef Tora Broberg nyligen. Frågan är hur många klagomål som inkommit till kommunen under de senaste åren. Vi bad att få dessa tillsända oss. En dryg vecka senare har ännu inga klagomål på torghandeln synts till.
– Det finns få diarieförda klagomål på ordningen. Samtidigt är det många som uttryckt sina synpunkter på ordningen eller utbudet. Det är av denna anledning som staden, efter ett par försök, återupptagit arbetet med att utveckla torghandeln. Arbetet har formulerats via torgstadga och särskilda bestämmelser. Dessa dokument har beslutats av en enig teknik- och servicenämnd tidigare i höst, säger Tora Broberg.

Trots att det såväl från politikerhåll som tjänstemän hänvisas till ”klagomål”så finns inget konkret att redovisa. Varifrån kommer klagomål?
– Synpunkterna har nått oss via politiker och i samtal med invånare, förtydligar Tora Broberg och tillägger.

– Under tiden som torghandeln diskuteras har samtidigt staden runt om den utvecklas. Vi uppfattar att stadsmiljöernas utseende och utbud har stor påverkan på intrycket och att det har stor betydelse för stadens attraktivitet i stort. Kommunen satsar mycket på att lyfta stadens gator, torg och parker. Det vill vi även göra med torget och dess handel, säger hon.

Vad säger då politikerna tillika kommunalråden om torghandeln?

Jonas Esbjörnsson (S)
– Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att vi har ett levande centrum och torghandel. Det är också viktigt att det finns regler, ordning och reda för alla seriösa torghandlare. Samtidigt är det också viktigt att kommunen har en bra dialog med den verksamhet som finns eller vill utveckla sin verksamhet på torget.

– Torghandeln ska ges en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet och det kan ges om det förs en dialog mellan kommun och handlarna. Vi vill se en torghandel som ges möjlighet till utveckling och lyssnad på. Landskrona kan bättre!

 

Torkild Strandberg (L)
– Torghandeln i Landskrona ska vara en trevlig upplevelse. Det ska vara rent och snyggt och präglas av ordning och reda. Under en tid har det inte varit så, så förändringar är välkomna. Utbudet av varor får gärna växa.  Då blir torghandel än mer attraktiv.  Självklart ska det finnas en bra och konstruktiv dialog mellan Landskrona Stad och torghandlarna.

 

Elvir Mesanovic (MP)
– Vi i miljöpartiet i Landskrona tycker att Landskronas Rådhustorg behöver en sammanhållen strategi med ordning och bättre miljö där Landskronaborna ska känna en stolthet för torget som mötesplats och handelsplats. Öppna, inbjudande, vänliga och gröna torg är inte bara nödvändiga i staden för folklivet utan också för säkerheten och öppenheten.

– Vi är övertygade om att fler landskronabor skulle vilja handla på Rådhustorget om utbudet hade utvecklats samt om försäljningsplatserna hade samma utformning. Rådhustorget är en yta av möjligheter och behöver vara mer levande för att utveckla handeln i hela centrum. Det ska finnas utrymme för tillfälliga och återkommande evenemang, såväl större som mindre. För att skapa en levande stad behövs grönområde, handel, kultur och vimmel.

– Serviceutbudet är viktigt för att Landskrona ska bli levande och därför måste möjligheterna till centrum stärkas. I det hållbara samhället ska vi kunna göra våra dagliga inköp lokalt. Att människor trivs och vill vistas i en stad är en viktig förutsättning för lokal handel och näringsliv. Det är särskilt viktigt med en bred förankring och dialog med kommunens tjänstemän och handlarna för att få bästa möjliga resultat. Landets krona ska vara levande som passar alla generationer där alla ska kunna vistas i staden utan rädsla, med en känsla av frihet mångfald och trivsel.

 

Stefan Olsson (SD)
– Torghandeln i Landskrona är viktig, det är en av många olika mötesplatser staden har. Men staden har också fått ta emot synpunkter på hur torgstånden ser ut. Presenningar i olika färger, allt från randigt till enfärgat vilket ger ett ovårdat intryck. Att nu torghandlarna får flytta över till kasernplan är inget konstigt, det gjordes så förra året också, eftersom staden smyckades med ljus och annat som hör julen till. När det gäller den nya taxan så har politikerna i Teknik- och servicenämnden, i enighet, kommit överens att 5000:- / år var en billig summa på platsen, för var kan man få en försäljningsyta för den pengen, och att andra städer var betydligt mycket dyrare för torgplatser. Dessutom tillhandahåller Landskrona stad ställning och väderskydd gratis mot en depositionsavgift som återbetalas vid återlämnande i helt skick. Tider för hur länge man får stå på torget, var ett beslut då kommunen svarar för städning och detta ska kunna ske på ordinarie arbetstid. När det gäller att tjänstemännen är inne och detaljstyr så håller jag inte med. Tjänstemän som har stadsmiljö och stadsplanering som sitt uppdrag/jobb är bättre lämpade att utveckla torghandel med mera. Som politiker ska vi inte in och styra på mutter och skruv nivå.

 

Torbjörn Brorson (M)
– Självklart ska torghandeln finnas kvar och det är en viktig del av stadsbilden. Det ska vara trevligt och gemytligt att handla på torget. Men samtidigt är det viktigt att det är snyggt och ordentligt och att det inte uppfattas skräpigt. En enig teknik- och servicenämnd har beslutat om vissa förändringar och det finns ju en politisk samsyn till att dessa förändringar behövs.

– Däremot kan man ytterst beklaga att handlarna anser att kommunikationen med kommunen inte fungerar. Så får det givetvis inte vara utan en öppen, rak och lyhörd kommunaktion måste vara ledorden.

Läs mer: Torghandlare har fått nog

 

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser