Annons

Renhållningstaxan sänks igen

LSR har redovisat en vinst sedan 2012. Fullmäktige beslutade därför att sänka renhållningstaxan 2014. Trots sänkningen redovisar bolaget fortsatt vinst vilket dels beror på att övergången till abonnemangsform Miljö har gått långsammare än beräknat och att en viss inflyttning har gjort att de kostnader som grundavgiften täcker delas av fler. LSR har samtidigt arbetat för att sänka sina kostnader och genomfört upphandlingar som blivit till bolagets och därmed abonnenternas fördel.

Annons
 

Som konsekvens av detta är förslaget att sänka taxan för renhållningskollektivet som helhet med 20 miljoner kronor. Förslagen sänkning kommer ske under drygt 4 år och påbörjas från och med årsskiftet om kommunfullmäktige bestämmer så. Det var dock ingen som hade något emot sänkningen i kommunstyrelsen.

Hur sänkningarna av taxan kommer att se ut för respektive hushåll i Landskrona beror på flera faktorer så som vilket abonnemang man har, hur man bor, vilka tilläggstjänster man har med mera.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser