Ett steg närmare eventuell hamnutbyggnad

Såhär är det tänkt att Borstahusens hamn ska se ut efter utbyggnaden. Om den blir av alltså.
Såhär är det tänkt att Borstahusens hamn ska se ut efter utbyggnaden. Om den blir av alltså.

Kommunstyrelsen i Landskrona antog på torsdagen detaljplanen för del av Borstahusen 1:1, det vill säga Borstahusens hamn. Det innebär att frågan nu ska avgöras i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna inkom med ett särskilt yttrande och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Antagandet av detaljplanen innebär att den kan vinna laga kraft och framöver ingå i Landskrona stads samlade planreserv. Beslutet gäller alltså bara detaljplanen och inte om hamnen ska byggas ut eller ej.
– Nej, det är viktigt att påpeka. Vi har tagit reda på om och i så fall hur man kan bygga. Om det sedan blir tal om en utbyggnad är en senare fråga, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)
– Men det är en lång process som nu närmar sig sitt slut. Denna utredning har pågått i cirka fem år.

Socialdemokraterna inkom med ett särskilt yttrande.
– Vi är inte emot att en detaljplan tas fram. Men vi vill höja ett varningens finger. Det är en mycket unik miljö som vi måste vara rädda om, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– Om det sedan blir aktuellt med en utbyggnad så tar vi ställning till om vi är för eller emot då.

Anledningen till att Sverigedemokraterna inte deltog i beslutet var att frågan är för viktig för att några få ska ta ett sådant beslut.
– Vi i SD har tre ledamöter i KS och vi har inte pratat genom allt med vår fullmäktigegrupp. Därför avstod vi och kommer istället att ha en ordentlig genomgång av allt tillsammans med Johan  Nilsson på stadsbyggnadsförvaltningen någon vecka innan kommunfullmäktigemötet i slutet av månaden. Därefter tar vi beslut om vi ska bifalla eller rösta emot detaljplanen, säger Stefan Olsson (SD)

Till arkivet