Inget tiggeriförbud i Vellinge

I skrivande stund diskuteras nu Länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns beslut om tiggeriförbud på Landskrona stadshus.

Länsstyrelsen Skåne upphäver tre punkter i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun, däribland det så kallade tiggeriförbudet på några utpekade platser i kommunen. Nu återstår att se hur Landskrona stad tänker agera i frågan. Landskrona Direkt har sökt kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg under förmiddagen men ej lyckats nå honom.

Juridiska avdelningens chef Boel Kvist är i slutfasen på en revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, där ett tiggeriförbud likt det Vellinge velat inför var tänkt.
– Jag har precis fått beskedet och vill inte kommentera förr än jag läst Länsstyrelsens beslut, säger hon.

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade den 20 augusti 2017 att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, att gälla från och med den 1 januari 2018. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen den 5 september 2017. Länsstyrelsen Skåne har tagit del av beslutsunderlaget och upphäver beslutet.
– En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne som fattade beslutet i dag.

Vellinge kommun har i sitt beslutsunderlag redovisat ett mindre antal klagomål från kommuninvånare, där endast ett fåtal gäller insamlandet av pengar, och dessa handlar om upplevt obehag snarare än ordningsstörning. Klagomålen handlar i övrigt om exempelvis olovlig camping, vilket redan är reglerat i ordningsföreskrifterna.
– Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, säger Ola Melin.

Länsstyrelsen Skåne upphäver också två punkter som gäller grillning på badplatser under dagtid och upplockning efter hundar. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Läs mer:

Till arkivet