Annons

En djupdykning i de lokala ordningsreglerna

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) svarar på frågor om de lokala ordningsföreskrifterna i vilka han nu vill föra in ett förbud mot tiggeri.

Som vi tidigare berättat görs just nu en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Landskrona stad. Den senaste antagna upplagan av regelverket har styvt sju år på nacken och moderaterna har tidigare flaggat för att man vill se en förändring då man vill tillåta folk att ta med hundar in på stadens begravningsplatser. Mest aktuellt är annars att införa ett tiggeriförbud a´la Vellinge. Landskrona Direkt har bläddrat i det 30-sidiga regelverket och bjuder här på ett par russin ur kakan.

Annons
 

En del revideringar torde bli av det mer självklara slaget. Exempelvis kommer politikerna att ändra gränsdragningen för upplockningstvång för hundägare att även inkludera nybyggda Strandbyn i  Norra Borstahusen.
– I det förslag till nya ordningsföreskrifter som presenterades i maj 2016 fanns att detta skulle ändras. Det förslaget återremitterades dock. I det förslag som nu plockas fram finns detta självklart med, garanterar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

I de lokala ordningsföreskrifterna som var och en av stadens vuxna invånare bör känna till finns förordningar kring vad som gäller vid exempelvis lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods samt vid fasadrengöring, husrenovering, schaktning och grävning.

Noll ansökningar om störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Några sådana ansökningar har inte inkommit under innevarande år, meddelar man från polisen. Ett helt stadshus har uppenbarligen inte påkallat det tinnitusframkallande buller som åsamkats på andra sidan stadshuskajen.
– De lokala ordningsföreskrifterna gäller på offentlig plats.  Det är till exempel gator, vägar, torg och parker. Jönsaplan är så kallad kvartersmark. Platsen är alltså inte ”offentlig plats” i ordningslagens mening. De lokala ordningsföreskrifternas regelverk om till exempel buller gäller därför inte där, förklarar Torkild Strandberg.

En regel som många inte minst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag känner till är den om att container på offentlig plats måste ha tillstånd av polismyndigheten. 17 ansökningar har beviljats under året.

Kommunfullmäktige har antagit ett rejält dokument som rör stadens skyltpolicy men även i ordningsföreskrifterna finns det ett stycke med om detta.
”Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.”
Nog slarvas det med det på sina ställen. Inte minst finns det en hel del trafikskyltar på stadens trottoarer som sitter på lägre höjd än tre meter. Något en lång Direkten-medarbetare fick erfara nyligen då han slog huvudet i en dylik.

Heja BoIS
Flyttbara reklamskyltar, så kallade gatupratare, får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på offentlig plats. En ansökan som nu mera kostar 700 kronor. Detta har Landskrona Boll- och idrottssällskap ansökt om flera gånger i år och är därmed bäst i klassen. I övrigt har en dansskola, ett café och en restaurang fått sina ansökningar om gatupratare beviljade under 2017.
Samtliga dessa, förutom ett företag har fått sina tillstånd beviljade. Det tillståndet är fortfarande under handläggning, meddelar Emelie Eriksson, handläggare vid Rättsavdelningen Syd hos polisen.
Frågan är då om alla andra gatupratare i Landskrona, för det finns ju fler än tre, bryter mot ordningsföreskrifterna.
– Det kan vara så att tillståndshavaren har sökt tillstånd tidigare år och har fått tillstånd för en längre period än ett år. Hur länge man har fått tillstånd för varierar men kommunerna brukar i regel sätta en maxgräns på tre år, förklarar Emelie Eriksson.

Regler som det bryts mot dagligen
Vi läser vidare bland föreskrifterna och noterar att spritdrycker, vin och starköl inte får inte drickas utomhus på offentlig plats i de centrala delarna av staden. En regel som det bryts mot dagligen liksom det ständiga smällandet av smällare på kvällstid, vilket endast får ske inom bestämda klockslag på Valborgsmässoafton och Nyårsafton. Hundar får vare sig vistas på skolgårdar, begravningsplatser eller idrottsanläggningar. Det vet ”Ove”.
Torkild Strandberg brukar upprepa i olika sammanhang att  överträdelserna ska beivras, men frågan är om detta görs i tillräcklig utsträckning.
– Detta är fel sätt att resonera. I nuläget kan polisen bara prioritera riktigt grova brott. Att det ser ut så nu betyder ju inte att vi inte ska ignorera alla andra brottskategorier. Det innefattar även ordningsföreskrifterna. Detta gör det extra tydligt att rättsväsendet och polisen i Landskrona och Sverige behöver en rejäl förstärkning. Såväl brott mot ordningslagens regler som reglerna i de lokala ordningsföreskrifterna är det polisens sak att beivra. Det är alltså polisens sak att gripa och få de personer som bryter mot dessa regler straffade.

Som tidigare sagts så vill Landskrona nu följa efter i Vellinges spår och införa ett tiggeriförbud, något som då skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna. Med tanke på hur rättsläget är idag och prioriteringsordningen inom polisen så finns det en risk att ett sådant förbud endast blir en papperslös tiger.
– Nej. Om man förbjuder tiggeriet så sänds en tydlig signal om detta – tiggeri är inte tillåtet. Detta kan man naturligtvis kombinera med till exempel krav på insatser i hemländerna för att komma åt problemets rot, poängterar Torkild Strandberg.

Hur ska en tiggare definieras i ordningsföreskrifterna?
– Man definierar tiggeriförbudet, inte tiggaren: Med hjälp av kommunernas lokala ordningsföreskrifter kan man införa geografiskt specificerade föreskrifter med förbud att be om pengar för privata ändamål. Detta kan exempelvis vara nära entréer till affärer och andra centrala anläggningar. Tiggeriförbudet skulle innebära att man kan avvisa personen från platsen.

Avslutningsvis, vid ett förbud, hur ska tiggare bemötas, hjälpas, dömas?
– Det är ett ansvar framför allt deras hemländer måste ta. Det är ingen värdig, hållbar eller långsiktig lösning att EU-medborgare kommer till Sverige i tremånadersperioder för att tigga utanför ICA eller Konsum, avslutar Torkild Strandberg.

Läs mer:
Landskrona i startgroparna för ett tiggeriförbud

 

En kommentar till "En djupdykning i de lokala ordningsreglerna"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Inget tiggeriförbud i Vellinge

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser