Annons

Få hjälp att öka trycket

För lite luft i däcken ger onödig bränsleförbrukning på grund av onödigt stort rullmotstånd.  Dessutom förkortas däckens livslängd och risken för att råka ut för en olycka ökar. Nu kan du få hjälp att testa ditt däcktryck.

På fredag erbjuds bilister i Landskrona gratis däcktrycksmätning. Det är en del i ett nationellt projekt för att få fler privatbilister att öka däcktrycket på sina bilar. Att ha rätt lufttryck i däcken är bra för plånboken, klimatet och säkerheten.
Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten inom den kommunala tjänsten för energi- och klimatrådgivning som finns i Landskrona.

Annons
 

Den 22 september kommer Landskrona stads energi- och klimatrådgivare att erbjuda däcktrycksmätning på OKQ8 Glumslöv (norrgående). Syftet är att hjälpa bilister att kolla däcktrycket och få de som har för lågt tryck att fylla på med mer luft.
– Många bilar rullar med för lågt däcktryck. Både ekonomi, miljö och säkerhet blir bättre med rätt tryck i däcken, berättar Landskrona stads energi- och klimatrådgivare Martin Lindahl.

I en bil som bara kör med 80 procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med 3 procent. Ett ännu lägre lufttryck, på bara 70 procent, kan halvera däckens livslängd och dessutom försämra köregenskaperna vid exempelvis en plötslig undanmanöver.
– Vilket lufttryck bilen ska ha framgår bland annat i instruktionsboken eller på mittbalken i bilen bakom förarsätet. I nyare bilar finns en automatisk däckkontroll som larmar när det är dags att fylla däcket, säger Martin Lindahl.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök. Energimyndigheten finansierar energi- och klimatrådgivning i 284 av landets 290 kommuner.

Däcktrycksmätning i Landskrona
Datum: fredagen den 22 september
Tid: kl 12–16
Plats: OKQ8 Glumslöv (norrgående)

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser