Huvudkontor till Landskrona efter företagsköp

Advetos huvudkontor kommer att ligga på varvsudden.
Advetos huvudkontor har flyttat till varvsudden.

Zeatec Group förvärvar alla aktier i Adveto, Advanced Technology, och huvudkontoret för det uppköpta företaget har flyttat från Spånga till Landskrona.

Zeatec Group är en företagsgrupp med huvudkontor i Landskrona, som äger företag inom den professionella marina branschen. Man är bland annat ägare till Zeatec Marine som är en av Advetos återförsäljare i Sverige.

Adveto är en välkänd aktör inom Marin Elektronisk Navigation och ECDIS-system sedan starten december 1985. Adveto ECDIS och ECS används ombord på alla typer av fartyg och av flera länders Nationella Sjöfartsverk. Flest Adveto användare finns det i de Skandinaviska länderna men antalet användare i övriga världen ökar successivt.
– Det kommer att bli en intressant och utmanande uppgift för oss i Zeatec Group att tillverka ECDISsystem i våra lokaler i det Maritima centret vid Oresund Dry Docks i Landskrona, säger Peter Nilsson, vd för Adveto.
– Vi är idag åtta anställda och tre av dessa är Landskronabor och har fått anställning i sommar. Om det blir några fler anställningar framöver får framtiden utvisa, avslutar Peter Nilsson.

Till arkivet