Lågtröskelboende ska utredas

Vid Individ- och familjenämndens senaste sammanträde yrkade Sverigedemokraterna att ”ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett lågtröskelboende i Landskrona stad”

Denna insats som tidigare som tidigare kallades för ”härbärge” innebär att hemlösa med pågående missbruk kan få tillgång till det mest basala nödvändigheterna här i livet.
– Det är glädjande att det finns en samsyn om hur vi ska ta hand om de hemlösa som har missbruksproblematik i bakgrunden. Idag driver Landskrona stad ett akutboende för de som saknar tak över huvudet, men där får man inte vara drogpåverkad. Meningen med ett lågtröskelboende är att människor som har problem med droger ska kunna få en sovplats, äta och sköta sin hygien på , säger Lars Ekvall gruppledare för Sverigedemokraterna i Individ- och familjenämnden.

– Man måste se lågtröskelboenden som ett alternativ till ett otryggt liv i misär på gatan, med alla de risker som det för med sig. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria. SD ser detta som en humanitär insats för dem som inte klarar kraven på drogfrihet för ett eget boende, säger Lars Ekvall och avslutar.
– Tidigare har inte Treklövern prioriterat våra hemlösa med missbruksproblematik, frågan har inte varit uppe på agendan från de styrande, därför känns det bra att förvaltningen nu får i uppdrag att utreda möjligheterna för att starta ett lågtröskelboende i Landskrona. Får vi igång boendet inom en snar framtid så kan detta kanske motivera människorna att bli drogfria i framtiden. Denna utredning borde vara klar september-oktober.

Till arkivet