Bygglovsansökan för omstridda hus inlämnat

Såhär tänker sig HSB att de tre fasttigheterna med lägenheter i Glumslöv ska ligga. Illustration: Magasin A Arkitekter
Såhär tänker sig HSB att de tre fastigheterna med lägenheter i Glumslöv ska ligga.
Illustration: Magasin A Arkitekter

På onsdagen lämnade HSB in en ansökan om bygglov för tre fastigheter med lägenheter i Glumslöv. Närmast kommer stadsbyggnadsförvaltningen att gå genom och kontrollera ansökan och därefter skicka ärendet vidare till stadsbyggnadsnämnden för beslut. I den bästa av världar går allt fort och lägenhetsinnehavarna kan flytta in i slutet av 2018. På HSB räknar man dock med att besluten kommer att överklagas och då kan det ta ytterligare ett år.

Det rör sig om tre huskroppar som kommer att byggas på den trekantiga tomten som ligger mellan Glumslövsvägen och Heimdalsgatan. Byggnaderna kommer att bli identiska och ha tre våningar plus en indragen fjärde. På våningsplan ett till tre kommer det att finnas tre lägenheter och två på den indragna fjärde. Det innebär att det kommer att byggas sammanlagt 33 lägenheter i de tre husen.

Fasaderna kommer att bestå av ljus grågul tegel, mörkgrå fasadskivor, svart takpapp, fönster av aluminium, grå puts samt inglasning av balkonger i mörkgrå aluminium.

Optimisterna tror att inflyttning kan ske under hösten 2018. Men på HSB räknar man med att ärendena kommer att överklagas.
– Vi håller oss till detaljplanen men vi räknar trots detta med att besluten kommer att överklagas. Därför är det svårt att sia om när de första bostadsrättsägarna kan flytta in, säger Anders Olsson, projektchef på HSB.

Stadsarkitekt Petter Eiring ger sig på en gissning.
– Vi ska försöka få med ärendet till mötet i stadsbyggnadsnämnden i september. Annars blir det i oktober. Går detta genom så gissar jag att det är inflyttning hösten 2018. Skulle det dock överklagas, såväl till Länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen så kan det ta ytterligare ett år, säger Petter Eiring.

Illustration: Magasin A Arkitekter
Till arkivet