Annons

Snart grävs Fabriksgatan upp

Fabriksgatan är idag ett lapptäcke av lagningar. Nu ska gatan gestaltas om och samtidigt passar NSVA på att byta ut vattenledningarna i gatan.

Landskrona stad har för avsikt att gestalta om Fabriksgatan. Några illustrationer på hur detta är tänkt att se ut finns ännu inte på kommunens stadsmiljöavdelning. Vad som däremot är klart är att NSVA i samband med detta kommer att gräva upp hela gatan i syfte att byta ut dricks- och dagvattenledningar.

Annons
 

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan. Projektet avser hela sträckan mellan Suellsgatan och Eriksgatan.

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om Fabriksgatan med ny beläggning och delvis nytt utseende. Då dricks- och dagvattenledningarna är dåliga i Fabriksgatan med upprepade vattenläckor historiskt sett, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan asfaltsarbetena påbörjas.
Startdag är satt till måndagen den 28 augusti och arbetet beräknas ta två månader.

Det kan komma att bli besvärligt att ta sig fram på platsen då man även gräver i trottoarerna längs med gatan.
– Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. På detta sätt blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad. Har man särskilt behov av tillträde med fordon ber vi berörda att snarast kontakta NSVA, skriver NSVA på sin hemsida.

Under hela entreprenadtiden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med eventuella kortare avbrott.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser