Annons

600 tågade med statsministern

Statsminister Stefan Löfven i samspråk med partivänner från Landskrona strax innan demonstrationståget ska avgå.

Uppdaterad 21.15

Det fina vädret samt det faktum att Sveriges statsminister Stefan Löfven gästade Landskrona på 1 maj lockade, enligt arrangörerna, cirka 600 Landskronabor att delta i årets demonstrationståg. Väl framme i Slottsparken höll han tal inför ett par tusen åskådare innan kosan styrdes mot Malmö för nästa tåg och tal. Landskrona Direkt fick dock en pratstund med statsministern innan demonstrationståget.

Annons
 

Trots att landet befinner sig i en högkonjunktur så har Landskrona cirka 15 procents arbetslöshet och bland ungdomarna är siffran högre. Den styrande treklövern har med anledning av detta satsat på så kallade “enkla jobb”. Bland annat har ett tvätteri öppnats för att skapa nya arbetstillfälle. Åtgärden kan tyckas kortsiktig. Stefan Löfven lyssnar till hur Landskrona tacklar problemet men han är noga med att poängtera att de som jobbar ska få lön enligt avtal.
– Det är viktigt att få folk in på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba. Men man måste kunna leva på sitt jobb. Vi vill att fler tjänster ska tillsättas inom välfärden. Det finns uppgifter att utföra som inte kräver så lång utbildning. Därför skjuter staten till medel till arbetsförmedlingen så att arbetsgivarna få stöd så att de kan betala schysta löner.

Stefan Löfven säger inte blankt nej till lägre ingångslöner.
– De borgerliga vill ha en arbetsmarknad där stora sektorer har lägre löner permanent. LO föreslår att lägre ingångslön kan vara ett alternativ och man kombinerar jobbet med utbildning. Men det ska vara inom en begränsad tid.

I Landskrona säljs delar av allmännyttan ut till privata aktörer. Dessutom fortsätter privatiseringen inom skola och omsorg att öka. Hur ser du på försäljningen?
– I vissa kommuner tvingas man att göra så av likviditetsskäl, exempelvis om man ska investera i byggen. Men det är dumt att man ska sälja av princip. Allmännyttan fyller en viktig funktion.  Beträffande äldreomsorg med mera så arbetar vi med att se till att strypa vinstskatter i välfärden. Skattebetalarnas pengar ska gå till sådant de är avsedda för.

Vinster i välfärden pratas det mycket om. Men är inte den minskade insynen och det minskade inflytandet ett stort problem?
– Oavsett vem som är utförare av det som bekostas av skattemedel omfattas av samma regler. Offentlighetsprincipen ska gälla såväl det privata som det offentliga. Vi måste kunna ha insyn. Hur används pengarna och de resurser som man får genom det gemensamma?

En aktuell fråga i såväl Landskrona som i resten av regionen är nästa fasta förbindelse över Öresund.  Stefan Löfven hänvisar till Sverigeförhandlingen.
– Det sker inom ramen för Sverigeförhandlingarna och de har i uppdrag att höra med den danska sidan. Det ska återrapporteras i slutet av året.

Media kläms idag åt från alla håll och kanter. Detta är något som drabbar all media i allmänhet och de hyperlokala medierna i synnerhet. Frågan är vem som ska betala för nyheterna i framtiden?
– Det är oerhört viktigt för oss att ha fri oberoende media. Därför ser vi över de möjligheterna. Både för radio, tryckt media och digitalt och inte minst den lokala median. Det pågår just nu en utredning.

Efter samtalet med Landskrona Direkt gick statsministern tillsammans med lokala S-politiker till Rådhustorget för att därifrån marschera till Slottsparken.

Invigningstalare var Arbetarekommunens ordförande Jenny Tillander och hon hävdade att svaret på framtidens utmaningar för Landskrona ligger i en socialdemokratisk politik för välfärd, trygghet och solidaritet.
– Till följd av varvsnedläggningen på 80-talet kom Landskrona att drabbas hårt av minskade arbetstillfällen, industrikrisen 2008/20009. Landskrona har den högsta ungdomsarbetslösheten i Sverige. Landskrona har låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Barnfattigdomen breder ut sig och klyftorna ökar. Sen har vi Treklövern som med resten av svansen säljer ut vår allmännytta. Människor inom den kommunala sektorn som kämpar att få bort delade turer och för att få rätten till heltid, sade hon och berättade om förändringar som hon vill se.
– Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad. Landskrona ska bli Sveriges klimat smartaste stad.Vi ska dessutom bli Sveriges bästa arbetsmarknadsstad. Det ska vi socialdemokrater se till att vi blir.  Svaret på framtidens utmaningar ligger i en socialdemokratisk politik för välfärd, trygghet och solidaritet, agiterade ordföranden från talarstolen.

Därefter tog Stefan Löfven över talarstolen och talade till Landskronaborna om allt från att brottsbekämpning, terrorism, utbildning, välfärd och inte minst segregation.
– Vi måste bryta segregationen innan segregationen bryter ner Sverige, sade han och fick applåder. Dagens högsta applåder fick han då han med inlevelse berättade om sin syn på de som utsätter blåljuspersonal för stenkastning.
– Ambulansförare, brandmän och poliser är våra hjältar. De kastar man inte sten på. Detta ska få ett stopp. Och de som kastar dessa stenar ska gripas och straffas.

Efter Stefan Löfvens tal var det många som lämnade Slottsparken. En hel del stannade dock kvar för att lyssna till LO-representanten Mari Nilsson.

Anders Karlsson, före detta ordförande i Landskrona Arbetarekommun och numera ordförande i regionfullmäktige hade ansvar för att hålla koll på hur många som demonstrerade. Och han är glad över dagens uppslutning.
– Jag stod och räknade vid rondellen vid gamla posten och jag uppskattar att cirka 600 personer gick i tåget. Sedan väntade en stor skara i Slottsparken vilket gjorde att jag räknar med att ett par tusen var på plats, säger Anders Karlsson..

Riksdagsman Niklas Karlsson (S) var en av många som passade på att låta familjen posera tillsammans med statsministern.

En snabb kopp kaffe innan det är dags att ta sig an Landskrona Direkt.

Med bestämda steg över Rådhustorget till en intervju med riksmedia.

Frågorna haglade över statsministern.

Jonas Karlsson gick längst fram i tåget.

Arbetarekommunens nyvalde ordförande Jenny Tillander gör sig redo att gå sitt första demonstrationståg tillsammans med en statsminister.

På första parkett fick busschauffören följa när Ulla och Stefan Löfven demonstrerade i Landskrona.

Ovanligt lång var årets demonstrationståg.

Jobben är en viktig fråga för många.

Jörn Jönsson som sitter i fritidsnämnden fortsätter att driva frågan om en idrottshall i Häljarp.

Stefan Löfven håller sitt första av dagens två tal.

Han tackas med den sedvanliga buketten rosor samt ett bokpaket med Landskronalitteratur.

Innan det minutstyrda programmet avslutas hinner Stefan Löfven vara med på ytterligare ett gäng selfies.

Samtidigt som statsminister sitter i en bil till Malmö avslutas mötet i Landskrona med att Mari Nilsson och Jenny Tillander ledde allsången av Internationalen.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser