Klart med placering av nytt kallbadhus

Ett nytt kallbadhus är på planeringsstadiet och placeringen nu är  intill vattentornet.

Med största sannolikhet hamnar ett nytt kallbadhus i Badhusgatans förlängning, alldeles intill vattentornet. I fredags fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utredda just detta alternativ.

– Det har funnits tre spår. Ett citynära, Cement samt i Lill-Olas. Nu har politiken förordat det citynära läget, så nu har vi det under luppen, säger planchef Johan Nilsson som dock inte kan lämna ut något material eller de illustrationer som redan finns framtagna.
– De är tillsvidare att betrakta som arbetsmaterial, säger han och förklarar.
– De ligger för revideringen en liten stund till. Alla berörda parter har ännu inte fått se dem.

Sedan stormen Sven 2013 tog det anrika kallbadhuset vid hamninloppet till Landskrona har olika alternativ diskuterats. Häromåret presenterades ett förslag i hamnen på den plats som hyser roddklubbens brygga. Vad man då glömde var att höra med företrädare för Landskrona Hamn och Oresund Drydocks. Något Landskrona Direkt gjorde. Förslaget dömdes omedelbart  ut med hänvisning till ”säkerhetsaspekten”.

Ifjol initierades en ny utredning och nu har man kommit så pass långt att man överlåtit sina tankar till stadsbyggnadsförvaltningen.
– Det gjorde man inte förra gången, säger Johan Nilsson.
– Denna gång är det dock inte placerat i farleden så att det kommer inte att stupa på det. Nu får vi ha en månad på oss och titta på det innan vi presenterar ett förslag, avslutar Johan Nilsson.

Det bortblåsta kallbadhuset drevs av Doppingarna och var endast öppet för föreningens medlemmar. Tanken nu är att ett nytt kallbadhus ska vara öppet för allmänheten.

Läs mer: Kallbadhus klart lagom till valet 2018

Det var i december 2013 som stormen Sven tog det gamla kallbadhuset i Landskronas hamninlopp. De kraftiga vindarna tillsammans med högvattnet tog byggnaden.

 

Till arkivet