Föreningslivet ser kommunen som en bra medspelare

Patrik Helgesson har utsetts till årets ledare. Arkivbild. Foto: Marie Brodin.

Sedan det stod klart att Landskrona har utsetts till Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2016 har vi varit i kontakt med en del eldsjälar inom föreningslivet och bett om en kommentar.

Landskrona BoIS ordförande Gabriel Munck är snabb att svara när Landskrona Direkt ber om en kommentar till utnämningen.
– Självklart vill jag gratulera kommunen till utmärkelsen. Nu är det bara att fortsätta jobba på att bli ännu bättre, säger han.

Andreas Feuk är vice ordförande Bangolfklubben Linjen.
Vad är din spontana kommentar?
– Så klart väldigt kul för staden och föreningslivet. Nu har jag inte läst själva motiveringen till utnämningen, men jag tror det handlar om den resa man gjort under senare år som bland annat innefattar energieffektiviseringar för att få mer pengar till verksamhet, ökat utbildningsstöd till föreningarna, ansökt och blivit medarrangör till SM-veckan 2018, samt inte minst stora investeringar i hallar och anläggningar. Puls arena i dess utökade form kommer till exempel att bli en viktig mötesplats och ett samlat centrum där ett flertal föreningar kan utvecklas och samverka med varandra. Landskronagalan som uppmärksammar bland andra duktiga idrottare och ledare, är säkert också en bidragande faktor.

Vad kan Landskrona göra än bättre på området?
– Det finns troligen en stor underhållsskuld på byggnader för idrottsändamål som är i behov av upprustning och renovering. Utifrån hur byarna utvecklas följer också framtida investeringsbehov i nya hallar och anläggningar. En annan utmaning är att fortsatt lyssna in föreningslivet, men också de ungas röster för att skapa och erbjuda det som unga efterfrågar idag. Det är fortfarande också ett väldigt stort fokus på barn och unga inom fritidssektorn. För att nå folkhälsomål och förebygga ohälsa på olika sätt, så gäller det att också skapa ekonomiska förutsättningar för det livslånga intresset för idrotten, det vill säga  även kunna ge stöd och halltider för vuxna och äldres motion och idrottsutövande.

Petri Manu är tidigare sportchef i Falcons och har gjort sig känd för att med stor passion driva just föreningsrelaterade frågor.
– Den kontakten jag har haft med Landskrona stad och fritidsförvaltningen har alltid varit positiv och jag har alltid bemöts med professionalism och kunnande. Det som kan bli bättre är stödet till anställda, så föreningarna kan utvecklas ännu mer. Det är inte lätt att bedriva föreningsverksamhet i Landskrona ekonomiskt och där borde Landskrona ta efter Malmö gällande det ekonomiska stödet som föreningarna får. Det som har blivit och kommer bli bättre är lokalerna, som det nu investeras i. De har varit ganska eftersatta. Men annars finns det fantastiska möjligheter att utöva idrott i Landskrona och jag blir glad när det planeras att bli ännu bättre, säger Petri Manu som idag tränar Falcons division 4-lag.

Petri Manu har alltid varit glad för att diskutera föreningslivets betydelse.

Jakob Ohlsson, är ordförande i SST NET Landskrona Falcons.
–  Det var mycket trevligt att höra. Jag brukar säga att kan en kommun se till så att boende, skola och fritidsmöjligheter utvecklas positivt, så löser sig det mesta med hänsyn till en gynnsam utveckling inom flera andra områden. Då kommer även företagsetableringar, man får inflyttning och därmed en ökad skattebas, vilket möjliggör ytterligare investeringar.  Det vill säga en positiv spiral. Jag tycker mycket har hänt i kommunen i positiv riktning de senaste åren med hänsyn till skolresultaten utvecklas i rätt riktning, boendefrågan har kommit högt upp på kommunens agenda med exempelvis förändringsarbetet på Öster, centrums gradvisa upprustning och inte minst exploateringen av Norra Borstahusen. Att man nu även fått utmärkelsen Sveriges Föreningsvänligaste kommun, visar på att även fritidsfrågan utvecklats i rätt riktning. Allt detta bidrar ju att skapa en positiv bild av Landskrona stad, ett förändringsarbete som tar tid, men som sagt kommit en bra bit på vägen.

– Som ordförande i en inomhussport så vill man ju så klart alltid tilldelas ännu mer hallyta för att kunna utveckla sin sport. Vi är en växande förening och har nu en stark tillströmning bland yngre medlemmar och under det senaste året har framför allt flicksidan, med stöd av våra duktiga ledare, tagit fart. Ännu mer hallyta och kanske en ännu mer ”säljande” hall för våra representationslag hade varit trevligt att kunna visa upp för besökande lag och åskådare. Mer hallyta hade också medfört ökade möjligheter att arrangera cuper och läger – något som hade tagit upp antalet besökande och övernattningar i Landskrona, med tillhörande positiva effekt på turistnäringen. Likaså hade ökade föreningsbidrag kunnat öka upp möjligheter för oss att arbeta ännu mer proaktivt med att söka upp ungdomar som i dag inte befinner sig inom idrottsrörelsen. Vi har ju ett samhällsproblem med att det finns för många ungdomar som rör sig alldeles för lite. Vi hade gärna velat vara ute på skolor och fritidsgårdar för att ännu mer aktivt kunna få dem att söka sig till idrottsrörelsen generellt och gärna då i synnerhet vår sport, innebandy, understryker Jakob Ohlsson.

Patrik Helgesson, är ordförande i Landskrona Atletklubb och har vi flera tyngdlyftningsmästerskap som arrangerats i Landskrona arbetat tätt tillsammans med kommunen.
– Det är spännande att kommunen får utmärkelsen. Vi ser redan kommunen som en medspelare när vi arrangerar tävlingar. Kanske då inte främst ekonomiskt då alla här gör ett stort ideellt arbete men i form av andra resurser men också när det gäller att komma med goda idéer. När jag kom in i föreningslivet för 30 år sedan såg det annorlunda ut. Sedan dess har många hallar blivit eftersatta.  Vi ser med stor tillförsikt an flytten till Puls arena och vad det kan medföra för vår verksamhet. Satsningarna som nu genomförs på anläggningarna är efterlängtade, säger Patrik Helgesson.

Patrik Helgesson en stark ordförande som ser kommunen som en god medspelare. Foto: Marie Brodin.

Johan Berg är sportchef i Landskrona Taekwondo Akademi men har också förbundsuppdrag då ha är sportkoordinator i Svenska Taekwondoförbundet.
– Mitt spontana  svar är, med de satsningar som Landskrona stad nu gör så tycker jag  att det är välförtjänt att bli utnämnda som Sveriges Föreningsvänligaste kommun, säger Johan Berg och utvecklar. 
– Vår förening har absolut inget att klaga på gällande samarbetet vi har med kommunen och allt stöd vi får och fått genom året.  Jag tycker personligen det är spännande och fantastiskt roligt med de planerade satsningar man tänker göra både med ombyggnaden av Puls arena och satsningen med Serneke i Karlslundsområdet.

– Ombyggnaden av Puls arena kommer säkert att underlätta för de mindre föreningar som idag kämpar med träningstider och dylikt.  På sikt blir det säkert ett lyft för hela Norrestad. Idrottsrörelsen i Sverige är ganska unik, och det är en av de viktigaste grundpelarna i vårt samhälle. När föreningslivet får optimala förhållande kan vi göra stor skillnad gällande folkhälsa men även i ett socialt perspektiv, poängterar Johan Berg och blickar ut över Karlslundsområdet och de närliggande bostadsområdena.
– Problematiken här är välkänd och utvecklingen kännetecknas av en neråtgående spiral.

På grund av svaga ekonomiska förutsättningar, i kombination med ett kulturellt och traditionsbundet utanförskap, står många av barnen här utanför föreningsliv och går därmed miste om den gemenskap och de kontakter som är helt avgörande för dem i deras framtida liv i Sverige. Inte minst drabbar det flickor.  Idrotten och föreningslivet är kanske den viktigaste, och absolut den roligaste arenan, att finna gemenskap kring, inte bara för barn och ungdomar utan även också för deras föräldrar. Det handlar helt enkelt en möjlighet att få uppleva sann idrottsglädje, säger Johan Berg.

– Paradoxalt nog är Norrestads närmaste grannar med Landskrona IP, idrottshallen, inomhusbadet, ridhuset och andra faciliteter där en mängd olika föreningar, bland andra Landskrona Taekwondo Akademi, bedriver sina dagliga verksamheter. Trots att det geografiska avståndet till barnen och ungdomarna i Norrestad kan betecknas som ett stenkast så är steget hemifrån till en delaktighet i föreningslivet mentalt ett sjumilasteg. Här har vi en viktig uppgift att ta tag i och fylla, avslutar Johan Berg.

Johan Berg ställer in sig i kön av föreningsaktiva som hyllar kommunen. Foto: Privat.

Läs mer: Vänligast i landet mot föreningslivet 

 

Till arkivet