Befesa Scandusts vd förnekar cyanidutsläpp

befesa_scandust

Igår skrev vi om att cyanidhalterna i grundvattnet på varvsudden är skyhöga samt att Landskrona stads miljöförvaltning och Länsstyrelsen pekar ut Befesa Scandust som utsläppskälla. Idag svarar företagets vd Fredrik Trydegård på påståendena och enligt honom är företaget med största sannolikhet oskyldiga till de höga cyanidhalterna.

– Alla rapporter och utredningar vi har gjort hittills indikerar att utsläppet eller läckaget inte kommer från Befesa Scandust, men vi kommer fortsätta att utreda detta så grundligt vi kan. Våra processer följer de högsta standarderna och givet alla rapporter och undersökningar som genomförts hittills är jag trygg i att vi inte är källan till föroreningarna, säger han till Landskrona Direkt.

Fredrik Trydegård är övertygad om att gifterna funnits i marken sedan över 50 år.
– Det finns tydliga indikationer på att dessa föroreningar kan komma från tiden på 50- och 60-talet då industriell fyllnadsmassa togs till platsen. Detta stärks av att flera av metallerna som påträffats vid prover inte finns i vår verksamhet, säger vd:n och beskriver vad företaget sysslar med.
– Befesa Scandust arbetar med att återvinna och ta tillvara på restprodukter ur ståltillverkning så att dessa kan återanvändas i produktion av mer stål och inte hamnar i miljön. Vår affärsidé bygger på hållbarhet och våra processer följer de högsta standarderna.

Läs även: Cyanid i grundvattnet på varvsudden

Till arkivet