Annons

Klart med privatisering av äldreboenden

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade i slutet av april för pressen om att man vill privatisera vården på Skiftesvägens och Kassakrokens äldreboenden och på onsdagens togs det slutliga beslutet i nämnden.

På onsdagen togs det slutliga beslutet i omsorgsnämnden om att Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras. Precis som väntat stöttade Sverigedemokraterna Treklöverns förslag och därmed spelade det ingen roll att Socialdemokraterna begärde votering då denna slutade 8-5 för bifall av förslaget.

Annons
 

Att det blir just Kassakroken och Skiftesvägen som upphandlas beror på att de privata och de kommunägda äldreboendena ska vara jämförbara. Detta för att skapa goda förutsättningar för samarbete och lärande av varandra.
– Kassakroken är ett boende utan demensenhet som kan ge ett bra jämförelseunderlag med de boende som finns kvar i Landskrona stads egen regi. Detsamma gäller Skiftesvägens två äldreboenden med demensinriktning som kan jämföras med Suellsgatans äldreboende, säger Christin Jonsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Staden har, enligt omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L), god erfarenhet av privata aktörer inom äldreomsorgen där Attendo sedan flera år driver Segergatans äldreboende.
– Med fler privata aktörer inom äldrevården ser vi att valmöjligheterna och kvaliteten kan öka ytterligare för de äldre. Det ger oss förutsättningar att möta nämndmålet om ökade valmöjligheter inom äldreomsorgen, säger Jan Allan Beer han..

Nu kan alltså upphandlingen börja och om allt går som det ska så kan nya vårdgivare ta över driften av äldreboendena 2017.

Läs mer: Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser