Annons

Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare med och presenterar för nämnden.

I fredags skrev vi att några av stadens nio kommunala äldreboenden skulle privatiseras och idag kom besked. Vården på äldreboendena på Skiftesvägen och Kassakroken ska handlas upp och drivas i privat regi. Den styrande treklövern hoppas även att de nya aktörerna även kommer att ägna sig åt hemvård.

Annons
 

Den 18 maj tas det slutliga beslutet i omsorgsnämnden om Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras. Mycket talar för att förslaget går genom då Treklövern lär få stöd av Sverigedemokraterna.
– Skulle de lägga ner sina röster så blir rösterna 5-5 men eftersom jag som ordförande har en utslagsröst så klubbar vi genom det ändå. Men jag vill poängtera att jag vill ha en majoritet, säger omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L).

Skiftesvägen är med sina 58 brukare stadens största äldreboende. Kassakroken är också ett av de största med 45 brukare. På onsdagsförmiddagen var ordföranden, tillsammans med omsorgsförvaltningens chef, Christin Jonsson ute på de båda boendena för att informera om beslutet. Totalt rör det drygt 100 anställda.
Det fanns en viss oro men det blir det alltid. De undrar naturligtvis vad som händer nu, säger Christin Jonsson.
– Ingen kommer att bli uppsagd. De som inte vill byta arbetsgivare får fortsätta på annan tjänst i kommunen.

Oro bland de anställda
Kevin Johannesson, har jobbat på Skiftesvägen sedan 15 år tillbaka och var kallad till dagens informationsmöte.
– Det var en tryckt stämning, säger han.
– Jag är 40 år och har mycket kvar och det här kanske till och med är ett perfekt tillfälle att gå vidare i livet. Men jag tänker på dom som är 55 och uppåt.

Kevin Johannesson gör klart att han inte tror att vården kommer att bli sämre. Ändå är han emot förslaget.
– Ska kommunen sälja ut allt? Hur långt får det gå, frågar han sig retoriskt.
– Jag har inte tagit detta jobbet för att någon annan ska tjäna en massa pengar. Jag tycker det är för jävligt.

Så ser inte den styrande treklövern med Jan Allan Beer i spetsen, på saken.
– Att bara ha kommunal vård är inte utvecklande. Dessutom är valfriheten viktigt för mig. Alla undersökningar visar att den privata vården är såväl billigare som bättre än den kommunala. Därför är den ett bra alternativ.

På frågan hur det kan komma sig att kommunen inte kan leverera en lika bra vård för samma peng kan inte Jan Allan Beer svara.
– Det är en bra fråga som jag också ställt mig.

Christin Jonsson betonar att övergången till privata aktörer inom äldrevården inte bara ökar valmöjligheterna och kvaliteten för de äldre.
– Det gäller ju även de anställda, säger hon och berättar att hon själv har tio års erfarenhet från Attendo.

Tanken är att de nya aktörerna även ska ägna sig åt hemvård.
– Idag har cirka 10 procent av våra drygt 700 brukare i hemmen privat vård och även här får de högre betyg än den kommunala hemvården. Därför är det ett önskemål att de som nu etablerar sig även kommer att vårda brukare i hemmen, säger Jan Allan Beer.

Kevin Johannesson har inte bestämt sig för hur han ska göra i framtiden.
– Jag vet inte idag om jag kommer att säga upp mig. Vi får se vad som händer, säger han.

Och Jan Allan Beer är inte orolig för att många ska tacka nej till att jobba inom det privata.
– När Segergatans äldreboende privatiserades så valde 50 procent att stanna kvar. Idag vet vi av erfarenhet mer och jag tror att fler kommer att välja en ny arbetsgivare, avslutar han.

Kevin Johansson arbetar sedan 15 år tillbaka på Skiftesvägens äldreboende och han är inte bekväm med tankarna att hans arbetsplats nu ska drivas i privat regi.

Kevin Johansson arbetar sedan 15 år tillbaka på Skiftesvägens äldreboende och han är inte bekväm med planerna att hans arbetsplats nu ska drivas i privat regi.

En kommentar till "Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Klart med privatisering av äldreboenden

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser