Många frågor men få svar om hamnutbyggnad

Det råder delade meningar kring behovet av framtida båtplatser för segelbåtar med en bredd över 3 meter.
Det råder delade meningar kring behovet av framtida båtplatser för segelbåtar med en bredd över 3 meter.
Det råder delade meningar kring behovet av framtida båtplatser för segelbåtar med en bredd över 3 meter.
Det råder delade meningar kring behovet av framtida båtplatser för segelbåtar med en bredd över 3 meter.

Det råder delade meningar om stadens småbåtshamnar. I ett 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen klart att det inte kommer att råda någon brist på småbåtsplatser i Landskrona kommun under överskådlig framtid. Landskrona Direkt har försökt räta ut en del frågetecken men de ansvariga på kommunen har inte velat eller kunnat svara på frågorna som ställts. Svar har uteblivit såväl vid ett samrådsmöte på Pumphuset som när Landskrona Direkt upprepat frågorna.  

Peter Siilak på stadens teknik- och serviceförvaltning är ytterst ansvarig för småbåtshamnarna och han vill inte kommentera ärendet.
– Det är en fråga som jag håller mig utanför, säger han.
Och på frågan hur många båtplatser det finns i Landskrona idag och hur många som är lediga, kan han inte svara på.
– Jag har ingen aning. Det funkar inte så. Det är inte våra hamnar. Dom sköter sig själv, säger han och förklarar.
– Det finns två olika sorters hamnar i Landskrona. Helt fristående som drivs i bolagsform eller andelsform samt hamnar som staden äger och som vi i vår tur arrenderar ut.

Han mejlar också över en sammanställning av det han vet. De hamnar som är fristående är Lundåkrahamnen, Linds hamn, Norreborg, Kyrkbacken och Ålabodarna. I Lundåkrahamnen finns 450 båtplatser och i Norreborg på Ven finns det 50. I övrigt har han inga uppgifter om antalet båtplatser.

De hamnar som kommunen arrenderar ut är Bäckviken, Nyhamn, Lustbåtshamnen och Borstahusen. Nyhamn han 109 båtplatser, Lustbåtshamnen 100 och Borstahusen 280. I Borstahusen finns idag 10 lediga platser för båtar under två meter och antalet lediga platser i Nyhamn är 20.
–  Nyhamn har inte varit maximalt skött under de senaste åren, varför ett antal båtar har valt annan hemmahamn. Men vi har en ny arrendator där nu, säger Peter Siilak.

En som inte heller är så glad för att svara på frågor gällande en eventuell utbyggnad av Borstahusens hamn är stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott.
Vad har du för kommentar till Byalaget Gamla Borstahusens svar gällande att det inte kommer att behövas fler båtplatser i framtiden?
– Efter avslutat samråd kommer nu samtliga yttranden att vägas mot planförslaget och mot varandra. Jag har inte för avsikt att kommentera ett enskilt yttrande innan helheten är sammanvägd, skriver hon i ett mejl.

Enligt Peter Siilak ska det alltså finnas lediga platser för mindre båtar samtidigt som 80 personer står i kö för båtar som har en bredd på över tre meter. Siffrorna bekräftas av Borstahusens Segelsällskap vilka arrenderar hamnen.
– Av de cirka 280 båtplatserna vi har är ett tiotal smala platser lediga. Samtidigt står ett 80-tal i kö för de större båtarna och idag lär de som står sist i kön få vänta tio till femton år på att få någon plats, säger föreningens ordförande Uwe Puls som gärna ser att hamnen byggs ut.
– Det står i våra stadgar att vi ska värna om båtsportens utveckling. Och dessutom så tror jag att det kommer att finnas ett framtida behov. Vår förhoppning är att få till en hamn som rymmer cirka 450 båtar.

Byalaget ställer sig dock frågande till siffrorna gällande kön till de större båtplatserna.
– Det är inte ovanligt att personer som är uppställda i båtköer saknar båt, bor i en annan kommun, står i flera båtköer samtidigt eller redan har en båtplats. Under den senaste sommaren kan man dessutom konstatera att det har funnits flera outnyttjade båtplatser i Borstahusens hamn, skriver byalaget i sitt remissvar.

Enligt Rolf Svensson, ordförande i byalaget,  gavs inte heller svar på alla frågor som ställdes i samband med samrådet. Hur ska hamnen finansieras? Vem ska driva/äga hamnen? Vad kommer en utbyggnad att kosta?
När frågorna nu upprepas vill inte Anna Thott svara på dessa.
– Följdfrågorna kommer också att hänskjutas till den fortsatta processen.

Det finns alltså idag en hel del frågor som det är svårt att få svar på. Peter Siilak vill inte beblanda sig och Anna Thott vill inte svara på frågor. Landskrona Direkt förhörde sig hos kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) hur han ser på frågan.
– Jag kan inte heller uttala mig. Just nu ska vi först få en så kallad vattendom om vi överhuvudtaget  får lov att bygga ut. Får vi inte det så dör frågan direkt. Skulle vi få ett ja, så får vi gå vidare och undersöka vad det skulle kosta och hur hamnen ska drivas. När vi vet det så får vi undersöka om det finns något intresse. Och finns det då inget intresse så bygger vi inte ut. Finns det intresse så ska en utbyggnad ske i samklang med miljön, säger Torkild Strandberg.

Gällande det svar som Byalaget skickat så är Torkild klar över vad som gäller.
– Som det är nu så staplar man olika hypoteser på varandra. Vi får ta ställning till detta när vi får besked om vi får bygga.

Att lägga stora resurser på något som kanske inte blir av är inget märkvärdigt tycker Torkild Strandberg.
–Nej, jag ser det inte så. Vi kan inte utesluta att det inte finns behov för fler hamnplatser och därför genomför vi detta.

Läs även:

Till arkivet