Annons

Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget

Byalaget Gamla Borstahusen vill se att hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn.

Byalaget Gamla Borstahusen vill se att hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn. Däremot ser man inget behov för ytterligare båtplatser.

Det finns inget behov av utöka antalet båtplatser i Landskrona och därmed heller inte något behov av att bygga ut Borstahusens hamn, det hävdar nu Byalaget Gamla Borstahusen.

Annons
 

I ett gediget 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen fullständigt klart att man helt motsätter sig de utbyggnadsplaner för hamnen i fiskeläget som nu finns.
– Vi anser inte att någon utbyggnad i denna storskalighet behövs. Däremot måste hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn, säger byalagets ordförande Rolf Svensson till Landskrona Direkt.

I förra veckan hade politikerna kommunstyrelsen inget att erinra mot det förslag till detaljplan som stadsbyggnadsnämnden tagit fram.

Byalaget Gamla Borstahusen menar tvärtemot politikerna att det inte finns behov av att bygga ut Borstahusens hamn eller att utöka antalet båtplatser i kommunen. Istället hänvisar byalaget till statistik från Transportstyrelsen som visar på minskad försäljning av båtar tio år bakåt i tiden samt att det redan finns en överetablering av antalet tillgängliga båtplatser i kommunen. Man pekar också på minskad båtexport och import samt att övernattningar i gästhamnar i Skåne har gått ner med 68 procent under tidsperioden

Byalaget anser vidare att Landskrona har ett oproportionerligt stort antal båtplatser i förhållande till kommuninnevånare i jämförelse med andra Öresundskommuner.
”Behovet av båtplatser är täckt för lång tid framöver och ett eventuellt ökat behov på grund av en utbyggnad av bostadsområdet Norra Borstahusen med cirka 2500 kommuninnevånare kommer rymmas inom befintliga hamnar”, skriver man i sammanfattningen och pekar samtidigt på att man i Lundåkrahamnen kan utöka antalet båtplatser utan några större investeringar eller utan att riskera negativ påverkan på riksintressena.

Byalaget menar också att kommunen inte är konsekvent när man å ena sidan säger att  Lundåkrahamnen är unik i det avseende att den har ett djup och ett läge som är högintressant för det industriella näringslivet att nyttja för logistik och är därför inte lämplig för utbyggnad och å andra sidan visar något helt annat med  stadsbyggnadsvision för 2063, där den minnesgode minns fantasibilderna av ett Dubai i miniatyr.
”Där är målsättningen att omvandla dagens befintliga industriområde till stadsbebyggelse och Lundåkrahamnen kommer då att ligga helt integrerat med bostäder och grönområden”, påminner byalaget och bifogar drömbilden som stadsbyggnadsförvaltningen en gång betalade ett par hundratusen kronor för.

Frågan är då om byalaget förkastat sitt eget förslag ”Hooken” som man presenterade ifjol somras?
Vi har inte förkastat vårt förslag. Vi vill med vårt förslag visa hur man kan göra en utbyggnad på ett skonsammare sätt. Vi vidhåller dock att vi inte ser behovet att göra en så gigantisk stor marina, som kommer att ändra Borstahusens genuina karaktär. Det är viktigt att bibehålla byns kulturhistoriska värde, säger Rolf Svensson som också undrar över hur hela kalaset ska finansieras, samt om det även i framtiden kommer att vara en kommunal hamn.

Ur Byalaget Gamla Borstahusens  remissvar DP 1:1 Borstahusens hamn.

Ur Byalaget Gamla Borstahusens remissvar DP 1:1 Borstahusens hamn.

Illustration ur Landskrona stads stadsbyggnadsvision 2063 som byalaget hänvisar till när man hellre ser en utökning av båtplatserna Lundåkrahamnen.

Illustration ur Landskrona stads stadsbyggnadsvision 2063 som byalaget hänvisar till när man hellre ser en utökning av båtplatserna Lundåkrahamnen.

Läs mer:
Byalaget: Inga rationella argument för en gigantisk marina

 

 

En kommentar till "Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Många frågor men få svar om hamnutbyggnad

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser