Annons

Byalaget: – Inga rationella argument för en gigantisk marina

Planerna på en omfattande utbyggnad av hamnen i Borstahusen har fått Byalaget Gamla Borstahusen att reagera starkt. Nu har man dessutom presenterat ett motförslag på det som kommunen presenterade ifjol.

Stadsbyggandsförvaltningen har vid olika tillfällen träffat företrädare för fiskeriföreningen Fram, Borstahusens Segelsällskap samt Byalaget Gamla Borstahusen för att diskutera den framtida utvecklingen av hamnen.
– Vi har en ambition  att ha en hamn som lever året runt, säger planchef Johan Nilsson på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Dessutom måste vi ha ett 100-årsperspektiv i tankarna när vi planerar, säger han.

Annons
 

Det har nu gått ett år sedan Landskrona stad för första gången presenterade sina planer på en utbyggnad och därmed utökning av antalet båtplatser i Borstahusens hamn till nära nog det dubbla mot idag. Väntetiden på att få en permanent båtplats uppgavs då vara 20 år. 
När spaden sätts i marken för de första nya husen i Norra Borstahusen måste kön också kortas till båtplatserna tycks det resoneras på stadshuset.

“En utbyggnad som kommer att rasera Borstahusens unika karaktär…”

Byalaget Gamla Borstahusen  som har de närmst berörda 140 hushåll i sitt medlemsregister var ifjol enhälligt kritiska till den stora expansionen som kommunen föreslog. Ett ställningstagande som även bekräftades på det nyligen avverkade årsmötet 2015.
– Trots våra möten, löpande diskussioner såväl som ett flertal möten med representanter för kommunen under flera års tid har vi dock fortfarande inte fått redovisade några tydliga skäl och argument till kommunens idé om att bygga ut Borstahusens unika fiske- och småbåtshamn till en av Öresunds största marinor. En utbyggnad som kommer att rasera Borstahusens unika karaktär och skapa en stor och öde asfalterad hamnyta under åtta av årets tolv månader till förmån bara för ett fåtal båtägare i och utanför kommunen, skriver byalaget i ett svar till kommunen.

Byalaget Gamla Borstahusen är dock positiv till en upprustning av hamnen.
– Men vi understryker att vi inte står, och aldrig stått, bakom den nu föreslagna utbyggnaden av hamnen. Detta bland annat eftersom kommunen inte på ett övertygande sätt kunnat redovisa sina skäl och argument för att detta skulle gynna landskronaborna och Borstahusen, anser man vidare och bifogar ett eget förslag på hur föreningen skulle kunna tänka sig en framtida utbyggnad.
– Hooken heter det  förslag som vi arbetet fram via arkitekter som finns i vår förening, säger Rolf Svensson, ordförande i bylaget och visar på en ritning där man bygger på den befintliga hamnen ut mot havet så att den inte utökas längs med kustlinjen som i kommunens förslag.

Idag finns det 280 båtplatser i hamnen. I kommunens förslag räknar man in 500 platser och i bylagets nya förslag finns det plats för 400.
– Med en hamn är det lite som ett vardagsrum.  Det beror lite på hur man möblerar. Det är klart att det går in fler båtar om man bara gör små båtplatser, säger Johan Nilsson som hoppas man ska nå fram till ett samråd efter sommaren.
– Just nu håller vi på att ta prover och arbeta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Målet är att hamnen och verksamheterna runt den ska leva året runt. Här har vi kikat lite på bland annat Höganäs, förklarar planchefen som gärna ser att olika verksamheter flyttar in i byggrätterna som är tänkta att placeras direkt på den rejält breddade södra pirarmen.
– Här skulle det kunna bli en klädaffär och ett arkitektkontor, säger han om det åtta moduler som finns inritade på såväl kommunens som byalagets förslag.
Båda har också skuggat in en utbyggnad av Pumphuset i sina förslag.
Det finns önskemål kring detta, bekräftar Johan Nilsson.

Byalaget har dessutom ritat in ett kallbadhus på den södra pirarmen, den så kallade Hooken, där punkarna, de infödda borstahusarna och stadens livsnjutare sedan urminnes tider tagit sig ett dopp.

– Landskrona är redan idag den kommun längs Öresundskusten med flest hamnplatser per kommuninvånare. Man ska då komma ihåg att intresset för, och därmed behovet av, båtplatser under flera år minskat i hela Skåne. Att trots detta investera i ytterligare hamnplatser kan knappast anses som rationellt, poängterar byalaget som också oroas över den ökade trafiken till området och att stejlebackarna i kommunens förslag skulle ta stryk dels genom en ny väg men även då en ny parkeringsplats anläggs.
– Fortfarande utan att ett enda vettigt argument för investeringen har presenterats – förutom några som gagnar ett fåtal med ett brinnande båtintresse, menar bylaget vidare.

– Att skapa en gigantisk marina med döda betong- och asfaltsytor under större delen av året, finns det inga rationella argument för.

Inte ens det egna förslaget är tvunget
Det egna förslaget, Hooken, ser man inte heller som en nödvändighet för att skapa en aktiv och levande hamn.
  För detta behövs bara en betydligt mindre upprustning och en desto rikare utveckling som redan pågått ett antal år, avslutar man sin inlaga till kommunen.


Så här ser den befintliga hamnen ut idag. Här finns 280 båtplatser samt 80 P-platser på hamnplanen.


Så här ser det av Sweco framtagna förslaget ut. Det sammanlagda antalet båtplaser utökas till 500, fördelat på 240 små båtplatser samt 260 stora båtplatser. Dessutom utökas p-plaserna till 193 på hamnplanen då denna byggs ut.


Planchef Johan Nilsson presenterar tankarna på en framtida hamn i Borstahusen.


Rolf Svensson, ordförande i Byalaget Gamla Borstahusen och kommuenens planchef Johan Nilsson har flera gånger diskuterat fiskelägets utveckling.

Läs mer:
Borstahusens hamn kan bli dubbelt så stor

2 kommentarer till "Byalaget: – Inga rationella argument för en gigantisk marina"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Det behövs inte fler båtplatser anser byalag

  2. Pingback: Landskrona Direkt | Många frågor men få svar om hamnutbyggnad

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser