Annons

Makten interpellerar oppositionen

Torkild Strandberg (L) ställer frågor till Jonas Esbjörnsson (S).

Torkild Strandberg (L) ställer frågor till Jonas Esbjörnsson (S).

Idag har kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) gjort något så ovanligt, för att inte säga unikt, som att interpellera oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S).

Annons
 

Till kvällens möte i kommunfullmäktige har kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) lämnat in en interpellation med tre frågor till oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) som i grunden rör motionen ”Schyssta scheman och trygga anställningar” författad av socialdemokraterna Alinda Zimmander och Mecide Özer.

Motionen som ska behandlas vid kvällens möte handlar om rätten till heltidstjänster alternativt önskad sysselsättningsgrad samt att delade turerna avskaffas. Kommunstyrelsen har yrkat avslag på motionen och idag menar Torkild Strandberg att det hela är ett ”oansvarigt förslag som kräver en ordentlig förklaring”, och vill därför se en fortsatt debatt kring ämnet även vid nästkommande KF-möte.

–  Jag har valt att interpellera Jonas Esbjörnsson med tanke på de allvarliga konsekvenser som det socialdemokratiska förslaget skulle få. Det är mer principerna än själva förslaget i sig som jag vill diskutera då. Att ställa ut löfte om reformer för över 100 miljoner utan att ens antyda var pengarna ska tas kräver en förklaring från Esbjörnsson. Var ska pengarna tas? Vilka verksamheter ska bantas? Ska skatten höjas? , säger Torkild Strandberg och understryker att han anser det vara oansvarigt att lägga reformförslag på sådana stora summor utan att finansiera dem.
– Dessutom är det ett sätt att ”lura” de anställda som tar sådana förslag på allvar. Esbjörnsson menar uppenbarligen inte allvar med sitt förslag, eftersom han inte avsätter några pengar för att genomföra det.

Han säger dessutom i ett svar i en artikel hos er (Landskrona Direkt) att ” Hade vår budget antagits så hade pengarna också funnits där ”. Trots att jag lusläst socialdemokraternas senaste förslag till budget, hittar jag inga som helst spår av en finansiering av förslaget om rätten till heltid, poängterar Torkild Strandberg.
– Inte en krona har avsatts.

Antagligen är det första gången som en interpellation riktas till oppositionen i Landskrona.
I arbetsordningen för fullmäktige som reviderades så sent som vid föregående möte, framgår det emellertid att en interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som kommunfullmäktige bestämmer. Interpellation får även ställas till kommunalråden. En interpellation skall ställas till en (1) mottagare.

– Det är väldigt intressant att kommunstyrelsens ordförande tar detta greppet. Interpellationens syfte som jag ser det hittills har varit oppositionens möjlighet att granska makten. Detta innebär att vi nu även kan börja ställa frågor till Stefan Olsson (SD:s kommunalråd, reds anm.)
– Nu kommer debatten kring motionens innehåll upp idag men jag välkomnar naturligtvis en fortsatt debatt om välfärdspolitik även vid nästa möte. För självklart kommer jag att svara på Strandbergs frågor. Delade turer har exempelvis avskaffats i Borås med positiva effekter bland annat med minskade sjuktal,
avslutar Jonas Esbjörnsson.

Följande frågor önskar Torkild Strandberg få svar på av Jonas Esbjörnsson:

  1. Vad menar du när du säger ”Hade vår budget antagits så hade pengarna också funnits där”?
  2. Var menar du att de nödvändiga pengarna finns?
  3. Borde det inte vara ett grundkrav att reformer i den här storleksordningen åtföljs av ett förslag till finansiering?

Läs mer:

Passa på:
Att se kvällens möte från fullmäktige via livesändningen med start kl. 18 – Länk finns på Landskrona.se

 

En kommentar till "Makten interpellerar oppositionen"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Sluggerdebatt i fullmäktige

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser