Annons

Hemvården startar specialteam

Nu startar Landskrona stad ett demensteam stötta de kommunala hemvårdsgrupperna.

Nu startar Landskrona stad ett demensteam för att stötta de kommunala hemvårdsgrupperna.

För att bli bättre på att hjälpa människor med kognitiv svikt och psykisk ohälsa startar hemvården i Landskrona ett unikt specialteam.

Annons
 

Att arbeta med demensteam är inte helt ovanligt i Sverige. Det unika med specialteamet i Landskrona är inriktningen på både psykisk ohälsa och kognitiv svikt, såsom lindriga minnessvårigheter. Teamet ska bestå av tio undersköterskor, en demenskonsult och en specialistvägledare. Tillsammans ska de stötta de kommunala hemvårdsgrupperna för att ge personalen de bästa förutsättningarna att utföra ett gott arbete.
– Vi strävar efter att ge människor bästa möjliga omvårdnad och individuellt anpassat stöd så att de kan välja att bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt. Personer med kognitiv svikt och psykisk ohälsa har andra behov av stöd än människor med till exempel fysiska funktionsnedsättningar, säger Marina Asplund, enhetschef inom hemvården i Landskrona.

Genom specialteamet ska hemvårdspersonalen bland annat erbjudas handledning och hjälp att ta fram åtgärdsplaner för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Det nya teamet börjar sitt arbete den 1 mars.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser