Annons

Uraniborg ytterst nära kollision med fiskebåt

Dimman låg betydligt tätare runt Ven och Öresund i måndags än när denna bild togs på Uraniborg.

Dimman låg betydligt tätare runt Ven och Öresund i måndags än när denna bild togs på Uraniborg.

Venfärjan Uraniborg var i måndags eftermiddag nära att kollidera med en fiskebåt som satte garn strax utanför Bäckviken.

Annons
 

Det var strax efter klockan 15 på måndagen som passagerarna på Uraniborg fick vara med om skakande upplevelse då venfärjan från Bäckviken till Landskrona tvingades göra en kraftig undanmanöver för att inte krocka med ett fiskefartyg.
– Det stämmer att vi hade en ”Near Miss” i måndags eftermiddags, säger Rolf Andersson VD på Ventrafiken och ger en förklaring till rapportkategorin i bolagets säkerhetssystem.
– Near Miss är en kategori som innebär att det är en händelse som håller på att uppstå, men förhindras genom att man tagit avhjälpande handling som förhindrade olycka eller tillbud, förklarar han.

Enlig rapporten, som Landskrona Direkt tagit del av, var sikten dålig vid tillfället, endast 50 till 100 meter.
Den täta dimman gjorde att Uraniborg hade utkik från bryggan av överbefälhavare och styrman samt av en matros på soldäck. Venfärjan hade även sett fartyget via sin radar innan man lämnade kajen och då låg det stilla.

Uraniborg satte kurs med en fart på cirka 8 knop och passagen mellan fartygen bedömdes vara god.
Men efter bara ett par minuters gång minskades avståndet kraftigt.
– Kontakt mellan fartygen förhindrades av befälhavaren på Uraniborg genom en kraftig och tydlig styrbordsgir, berättar Rolf Andersson och förklarar att någon direktkontakt mellan fartygen aldrig uppstod.
–  Uraniborg kontaktade fiskefartyget efter situationen var löst för att kontrollera att allt var under kontroll.
Seglatsen fortsatte därefter mot Landskrona.

– Först trodde jag att vi kört på fiskebåten. Dels för att vi girade så kraftigt och sen lät det så konstigt, säger en person som var ombord.
– Det var någon som sa att det var två meter mellan båtarna.

– Giren var kraftig. Befälhavaren fick styrbordsgira först en gång, följt av ytterligare en för att undvika kollision. Ljudet har jag ingen aning om vad det kan ha varit, troligtvis något som rört sig i båten. Hur nära exakt fartygen var varandra kan jag inte svara på, för det vet jag inte, men två meter låter väldigt nära, säger Rolf Andersson.

Någon information gick inte ut till passagerna om det inträffade.
– Det är en miss som vi tar på oss och som vi pratat om. Det finns ett tydligt regelverk kring detta och vi måste bli bättre på att meddela. Det är lite som att sitta still på ett tåg. Då vill man veta varför.

Årligen inkommer 200-250 olycks- och tillbudsrapporter till Transportstyrelsen från yrkessjöfarten. Incidentrapporter av typen Ventrafikens ”Near Miss”- kategori hör inte till dessa.
– Den typen av rapporter har vi i vårt eget system och gudskelov är det ytterst, ytterst sällsynt med denna typ av händelser. Sen är det ju så med en incident, den upplevs olika från person till person, avslutar Rolf Andersson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser