Annons

Tvärstopp för nytt kallbad i hamninloppet

Kommunalråd Birgitta Persson (M) såg inte hur de mörka molnen tornade upp sig över hennes förslag till ett kallbad i hamninloppet.

Likt ett av BoIS återtåg ser det ut som att kallbadståget spårat ur redan innan det lämnat perrongen. Idag drar hamnens stora intressenter i nödbromsen.

Annons
 

I tisdags var mungiporna uppåt hos moderaterna Birgitta Persson och Bodil Möller samt på verksamhetsutvecklare Tom Sörensson på fritid- och kulturförvaltningen när trion presenterade storslagna planer på ett kallbad i hamninloppet. 

En miss i beräkningen är gjord. Inte på de tio miljoner kronorna som kallbadhuset kalkylerats till, utan på placeringen. Det hävdar nu hamnens största och viktigaste intressenter.
Vid tisdagens presentation av det nya kallbadhuset framkom det att vare sig politiker eller tjänstemän hört sig för vad företrädare för Landskrona Hamn eller varvet anser om planerna.
– Utifrån vårt perspektiv vore det mycket oklok att placera detta i hamninloppet. Det är förenat med fara att bada här när fartyg passerar speciellt då större fartyg som har hjälp av bogserbåtar på väg ut eller in i hamnen, säger Lars Nilsson, vd för Landskrona Hamn AB och förklarar att hamnen är frekvent trafikerad av fartyg som ska lasta och lossa men även till  varvet samt EWP/Enercon.

På Oresund Drydocks som idag räknas till ett av Europas ledande varv har man via tidningsartiklar tagit del av de nya planerna på ett kallbadhus.
– Vi har tagit del av den tänkta placeringen och anser att det är helt ogenomtänkt att återigen lägga ett badhus i farledens absoluta närhet, denna gång faktiskt i ett betydligt sämre läge än det föregående ur ett fartygsperspektiv, säger Anders Larsson, vd på Oresund Drydocks.

– Det allvarligaste med placeringen är säkerhetsaspekten. Fartyg rör sig i farleden och man måste beakta även nödlägen som kan uppstå, det vill säga att fartyg tappar manöverförmågan eller att felmanöver sker. Detta kan bero på både tekniska fel och mänskliga misstag. Att då ha en badanläggning som ligger inom riskzonen för detta är inte genomtänkt, poängterar Anders Larsson och ger ett exempel.
– För några år sedan byttes fyrarna på respektive sida om farleden ut till en ny typ. Detta eftersom den gamla modellen hade kraftiga fundament som gick ut till farledskanten, med risk för fartyg att köra in i dessa i samband med passage och skadas. Nu har man planer på att lägga ett badhus som går ut mot farledskanten på samma sätt, men i detta fall är det ju snarare risken att badhuset och de personer som befinner sig där tar skada.

– Vidare, i den kurva som farleden har när man rundar Gråen ligger fartygen mitt i en gir. Fartyg som girar lägger över, eller ”skjuter ut”, akterskeppet mot ytterkurvan. På ingående mot Landskrona lägger de således över akterskeppet mot den sida av farleden där badhuset nu föreslagits att placeras. Detta innebär att propellerändan och strömmarna från propellrarna kommer gå mot badhuset. Större fartyg använder även bogserbåtsassistans som ligger och trycker mot fartygen och påverkar på samma sätt, säger han och förklarar att när stora skrov passerar i farleden bildas vattenrörelser, vattenrörelser som redan idag vid fartygspassager medför att vattnet växelvis sugs bort från, och trycks upp mot, de grundare områdena i anslutning till farleden.
–  I detta fall påverkar det direkt vattnet i badhuset.

Anders Larsson berättar att det just nu pågår en studie om framtidens fartygstrafik till och från Landskrona.
– Det pågår idag en studie från Trafikverket kring Landskronas framtida farled, och kraven på denna farled för att möta framtidens behov. Vad man än kommer fram till i detta så står det fullkomligt klart att området där badhuset nu har indikerats att placeras är synnerligen olämpligt, för att inte säga huvudlöst. Jag antar att andra berörda, såsom hamnen och lotsarna, också har synpunkter kring detta, understryker han.

Visst är det så. Lars Nilsson på hamnen delar åsikten och säger i stort sätt detsamma.
– Olycksrisken tycker jag är alldeles för stor, jag tror även att Transportstyrelsen/ Sjöfartsverket samt lotsarna har en del åsikter om detta, säger han.

På den tilltänkta platsen som ligger inom hamnområdet råder idag badförbud. Något som experterna menar inte är utan orsak.
– Utöver badförbudsskyltar i området står detta att läsa om i rådande hamnordning för Landskrona stad, säger Lars Nilsson.

–  Om man nu har möjlighet att nyanlägga ett badhus så skall det naturligtvis läggas på ett betryggande avstånd från farleden och all annan verksamhet i hamnen, avslutar Anders Larsson.

Läs mer:
Långt gångna planer på ett kallbadhus

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser