Ventrafiken under regionens lupp

Kan det möjligen bli så att Skåentrafiken tar över färjetrafiken mellan Landskrona och Ven? Nu tänker Region Skånes kollektivtrafiknämnd undersöker om det är möjligt.
Kan det möjligen bli så att Skåentrafiken tar över färjetrafiken mellan Landskrona och Ven? Nu tänker Region Skånes kollektivtrafiknämnd undersöker om det är möjligt.
Kan det möjligen bli så att Skåentrafiken tar över färjetrafiken mellan Landskrona och Ven? Nu tänker Region Skånes kollektivtrafiknämnd undersöker om det är möjligt.
Kan det möjligen bli så att Skåentrafiken tar över färjetrafiken mellan Landskrona och Ven? Nu tänker Region Skånes kollektivtrafiknämnd undersöker om det är möjligt.

Vid dagens möte i Region Skånes kollektivtrafiknämnd bifölls en motion om utredning av Ventrafiken.

De båda centerpartisterna Lennart Pettersson och Patrik Holmberg har i en i motion föreslagit att en utredning genomförs där konsekvenserna belyses av att överföra färjetrafiken Ven-Landskrona till Skånetrafiken.

På Ven driver kollektivtrafiknämnden busstrafik (Skånetrafiken) som har sin naturliga koppling till färjetrafiken. Nämnden uppfattar att det i grunden finns en samsyn kring vikten av att till kund kunna erbjuda en samlad resa enligt upplägget för ”Hela resan” och som tillämpas för den övriga skånska kollektivtrafiken.

Region Skåne gick in i sin huvudmannaroll i det nu rådande ansvarsförhållandet, det vill säga att Landskrona stad ansvarar för färjetrafiken mellan Landskrona och Ven. Det är nu mer än femton år sedan och kollektivtrafiknämnden delar motionärernas förslag att en genomlysning bör ske av frågan i sin helhet.

– Frågan är naturligtvis vad syftet är med motionen, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) som dryftat ägarförhållanden på kors och tvärs de senaste åren.
Inte minst har kommunen försökt få till ett statligt övertagande.
– Det är man inte intresserad av. Är syftet med denna motion att på sikt minska turtätheten så är det inget för oss. Är det däremot tvärtom så är vi beredda att diskutera, säger han och poängterar att man ska kunna bo, leva och arbeta på ön.
– Jag förutsätter att man varit i kontakt med såväl bolaget som ägarna i samband med beslutet i kollektivtrafiknämnden, avslutar Torkild Strandberg.

Till arkivet