Delfinen 15 under tvångsförvaltning

Hyresnämnden i Malmö beslutade idag om tvångsförvaltning av fastighet Delfinen 15 i Landskrona. AB Landskronahem utsågs till särskild förvaltare.

Bakgrunden till beslutet är en längre tids vanskötsel av fastigheten som ligger på Rönnebergsgatan 18 och Sankt Olovsgatan 162. Trots anmärkningar från både boende och stadens förvaltningar har fastighetsägaren inte vidtagit de åtgärder som ansågs nödvändiga för att upprätthålla ett drägligt boende.

AB Landskronahem kommer att direkt sätta igång arbetet med att samordna stadens resurser för att komma till rätta med fastighetens akuta brister. Tvångsförvaltningen kommer att pågår i tre år från och med idag.
– Det här är en viktig signal om att vi menar allvar med att utveckla Öster till en attraktiv stadsdel. Det är en tydlig signal om att staden inte kommer att ge sig förrän vi har kommit till bukt med oseriösa fastighetsägare, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.
– Detta är en stor framgång i vårt arbete med att lyfta fastighetsförvaltningen och boendemiljön i hela innerstaden. Framförallt är det en stor framgång för de hyresgäster som tvingats leva under helt oacceptabla förhållande, säger Christian Alexandersson, VD för Landskrona Stadsutveckling AB.

Till arkivet