Annons

Höjda taxor för planhyra

Vid Fritidsnämndens senaste sammanträde behandlades en skrivelse från förvaltningschefen Göran Nyström som föreslår att taxorna för uthyrning av Landskrona kommuns planer och hallar ska justeras upp med 10 % från och med den 1 september. Taxan har inte varit föremål för förändring under senare år och Fritidsnämnden beslutade i enlighet med förslaget.
Höjningen gäller för föreningar från andra orter samt för privatpersoner från Landskrona.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser